Kočky v Blansku 2 a odpověď tiskové mluvčí

vložil Radim Hrdý » 3. 2. 2024, 16:51

Dobrý den paní tisková mluvčí, dle vašeho vyjádření paní Pozděnová do vedoucí funkce byla jmenována několik let před nástupem současné paní tajemnice. Opravdu? Do jaké? Co jsem se ptal, tak tomu tak opravdu není. Dále píšete jakýmsi pejoratovním tónem o diskutujících na sociálních sítích. Jistě je vám známo že Kočky z Brna z.s. k uvedenému vydaly rozsáhlé vyjádření, a rozhodně se nejedná o nějaké anonymní diskutující. Jedná se o registrovaný spolek, navíc vše měli podložené komunikací s úřadem.


Pavla Komárková, 7. 3. 2024, 13:56

Vážený pane Hrdý,

paní Pozděnová pracuje ve vedoucí funkci od 1. 7. 2020, kdy se stala vedoucí oddělení vodního hospodářství, geologie, odpadů a ochrany ovzduší. Vedoucí odboru životního prostředí je od 1. 7. 2021, rada ji jmenovala do funkce usnesením č. 23 na 56. schůzi konané dne 27. 4. 2021, tedy v době, kdy byl tajemníkem městského úřadu Ing. Josef Kupčík. Současná paní tajemnice do funkce nastoupila v lednu roku 2023. 

Diskuze napříč sociálními sítěmi a vyjádření nejrůznějších organizací a spolků celodenně nesledujeme, se zástupci spolku Kočky z Brna nicméně opakovaně jednali nejen kolegové z odboru životního prostředí ale i další zaměstnanci úřadu a zástupci vedení města. Jak jsme uváděli v předchozí odpovědi, vyvrátit jsme se snažili pouze mylný dojem některých diskutujících na sociálních sítích, že město problém toulavých koček neřeší. Věřím, že schválený Program kastrace koček v městě Blansku svědčí o opaku.

Hezký den,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pavla Komárková, vedoucí oddělení
tiskové oddělení, kancelář č. 47,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h