opět kácení zdravých stromů a ničení zeleně

vložil Miroslav Kolář » 4. 2. 2024, 08:23

Zdravím.na skupině Blanska na netu si stěžují lidé na kácení vzrostlých stromů na ul.Wolkerova a Chelčického,sdělíte důvod a kdy bude nová výsadba?Dále si zde spousta lidí stěžuje na uředníka Vítka,který brání lidem ve zkrášlení okolí bydliště a nechává jim ničit kytky a keříky sekáči,o které se sami starají.Na základě čeho takto čini?Všechny ostatní radnice a uřady v čr stále sázejí nové stromy a nabádají lidi aby tak činili i sami,vy děláte vše zcela opačně a destruktivně,proč?Díky.


Pavla Komárková, 28. 2. 2024, 18:24

Vážený pane Koláři,

jak jsme podrobně informovali v jedné z předešlých odpovědí, důvodem kácení byl špatný zdravotní stav skácených stromů. Stromy byly poškozené a nebezpečné svému okolí. Kácení se jevilo jako nevyhnutelné, tak je posoudili také odborníci z odboru životního prostředí, kteří o kácení rozhodli. Není pravda, že by kterýkoliv zaměstnanec městského úřadu bránil lidem ve zkrášlování okolí rodinných či bytových domů. Naopak, podobné snahy vítáme, autory nejpovedenějších květinových výsadeb město v minulosti dokonce opakovaně oceňovalo. Pokud k výsadbě dochází na pozemcích města, je ovšem nutné takový záměr předem konzultovat s kolegy z odboru správy a rozvoje města. Zejména proto, aby nedošlo k osazení prostranství určených k rekonstrukci, k výsadbě v místě, kde vedou inženýrské sítě, nebo k sázení nevhodných druhů rostlin. Danou problematikou se mimo jiné zaobírá například Obecně závazná vyhláška města č. 2/2016 o udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně životního prostředí a ochraně veřejné zeleně. Mohu Vás ujistit, že k systémové destrukci osazených záhonků a sazenic nedochází. Pokud máte zájem zkonzultovat aktuální postupy, nebo máte zájem osadit okolí Vašeho domu, můžete se obrátit přímo na vedoucího odboru správy a rozvoje města ing. Milana Vítka (tel.: 516 775 196, 771 280 652, vitek@blansko.cz), domluvit si lze i osobní setkání.

Hezký den,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pavla Komárková, tisková mluvčí,
vedoucí tiskového oddělení, kancelář č. 47,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h