Kastrace kočiček

vložil Mertová » 7. 2. 2024, 08:44

Dobrý den, dívala jsem se na nový kastrační program od února. Vzhledem k tomu, že kastraci plánujeme až koncem roku vzhledem k dospělosti kočky chci se zeptat, jestli ta dotace je nároková. To znamená pokud člověk požádá jestli ten příspěvek opravdu dostane? případně jestli někdo může rozhodnout, že ho nedostane A co se stane pokud již budou vyčerpány finanční prostředky, které byly do programu přiděleny to znamená jestli podpora kastraci kočiček bude ukončena


Pavla Komárková, 19. 2. 2024, 14:16

Vážená paní Mertová,

aby bylo možné příspěvek na kastraci získat, je třeba splnit několik podmínek uvedených v Programu kastrace koček ve městě Blansku, který je uvedený na webových stránkách města. Program se vztahuje na zákroky prováděné u koček ve vlastnictví a péči občanů s trvalým pobytem na území města Blanska i na zákroky na opuštěných kočkách odchycených Městskou policií Blansko na území města. Aby žadatel finanční dar od města na kastraci koček získal, je třeba dodat originál dokladu za provedený výkon. Vystavený musí být veterinárním lékařem a starší nesmí být více než tři měsíce. O dar lze žádat pouze jednou ročně na jeden veterinární zákrok. Výše poskytovaného daru je pro rok 2024 stanovena maximálně na 800,- Kč na kastraci kočky a 500,- Kč na kastraci kocoura. Pokud splníte výše uvedené podmínky, dar Vám bude poskytnut. Na program kastraci koček pro letošní rok Rada města Blanska vyčlenila 50 tisíc korun. Pokud by došlo k vyčerpání této částky, je to opět rada, která může rozhodnout o případném dalším navýšení objemu finančních prostředků. Zda se tak skutečně stane, ale nelze v tuto chvíli předjímat.

Hezký den,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pavla Komárková, vedoucí oddělení
tiskové oddělení, kancelář č. 47,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h