Informace o odboru

   KONTAKT

Odbor hospodářské správy MěÚ Blansko
hlavní/poštovní adresa: nám. Svobody 32/3
sídlí v budovách: nám. Republiky 1316/1, nám. Svobody 32/3
vedoucí odboru: Ing. Peterka Miroslav
kontakt: 516 775 141, 776 768 359, peterka@blansko.cz

kontakty: telefonní čísla, e-maily

Skrze odbor hospodářské správy prochází všechna pošta na úřad. Zajišťuje spisovou službu a centrální archiv města.

Je kontaktním místem veřejné správy Czech POINT, na požádání z něj vydává ověřené výstupy.

Zveřejňuje písemnosti na úřední desce městského úřadu, a to i na elektronické úřední desce.

Je hlavním organizátorem v případě voleb a referend.

Vydává voličské průkazy a přijímá oznámení o konání shromáždění.

Zajišťuje provoz informačních systémů, internetu a telefonních systémů v rámci městského úřadu.

Technicky zajišťuje chod úřadu, úklid budov. Zabezpečuje výkon veřejně prospěšných prací.

Zajišťuje věci movité i nemovité v případě úmrtí občana města Blanska bez právních nástupců.

Podrobné informace o náplni práce odboru.

            aktualizováno: 26. 1. 2023, 08:44 h