Náplň práce odboru školství, kultury a sportu


Úsek školství

 • Plní úkoly samosprávy ve školství dle platných právních předpisů ve školách zřizovaných městem.
 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku školství.
 • Koordinuje rozvoj, opravy a údržbu škol a školských zařízení zřizovaných městem.
 • Projednává přestupky v rozsahu své působnosti.

Oddělení kultury, sportu a cestovního ruchu

 • Organizačně řídí činnost příspěvkových organizací Kulturního střediska města Blanska a Městské knihovny Blansko.
 • Řídí provoz a kulturně společenskou činnost Městského klubu důchodců.
 • Zabezpečuje výkon státní správy v oblasti provozování hazardních her.
 • Zajišťuje agendu občanských aktivit v místních částech a koordinuje spolupráci jejich předsedů s jednotlivými odbory úřadu.
 • Zajišťuje výkon agendy týkající se zkrácení doby nočního klidu a zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích.
 • Zajišťuje výkon státní správy podle zákona o válečných hrobech a pietních místech.
 • Tvoří projekty pro zatraktivnění města Blansko a regionu pro turisty.
 • Po obsahové stránce zajišťuje provoz internetových stránek www.blanensko.cz, a www.blansko.eu a dalších tematických internetových stránek města.
 • Vytváří propagační materiály města.
 • Provozuje informační kancelář BLANKA.
 • Vede databázi turistických informací o městě a okolí.
 • Zabezpečuje předprodej vstupenek na kulturní a jiné akce.
 • Poskytuje provizní a doplňkové služby, prodej zboží; rozhoduje o přijetí zboží do prodeje včetně přípravy a podpisu příslušných smluv o zprostředkování prodeje.
 • Zajišťuje prezentace města na výstavách a akcích v oblasti cestovního ruchu.
 • Zajišťuje koncepční i praktickou propagaci města v oblasti cestovního ruchu.
 • Zajišťuje překladatelské a tlumočnické práce pro potřeby města.
 • Zajišťuje agendu vyřizování souhlasu s užíváním loga města jinými subjekty.

            aktualizováno: 25. 3. 2024, 10:19 h