Kontakty:
Odbor stavební úřad MěÚ Blansko


webové stránky: odbor stavební úřad


JMÉNO TELEFON 1 E-MAIL DVEŘE

vedoucí odboru, nám. Republiky 1316/1

Ing. Reisiglová Petra 516 775 701
778 434 078
reisiglova@blansko.cz dveře č. 310,
3. patro
podatelna  516 775 700
jednací místnost  516 775 705 dveře č. 318,
3. patro

oddělení administrativy, nám. Republiky 1316/1

Bílková Lenka 516 775 702 bilkova@blansko.cz dveře č. 311,
3. patro
Jouklová Jana 516 775 703 jouklova@blansko.cz dveře č. 311,
3. patro
Svobodová Petra 516 775 700 svobodova@blansko.cz dveře č. 311,
3. patro

oddělení silničního hospodářství, nám. Republiky 1316/1

Ing. Paděra Antonín 516 775 727 padera@blansko.cz dveře č. 301,
3. patro
Mgr. Skotáková Iveta 516 775 731 iskotakova@blansko.cz dveře č. 301a,
3. patro
Ing. Strelowová Anna 516 775 732 strelowova@blansko.cz dveře č. 301,
3. patro

oddělení stavebního řádu, nám. Republiky 1316/1

Ing. Šamonil Petr 516 775 720 samonil@blansko.cz dveře č. 305,
3. patro
Henková Iveta 516 775 722 henkova@blansko.cz dveře č. 303,
3. patro
Ing. arch. Jančářová Daniela 516 775 725 jancarova@blansko.cz dveře č. 304,
3. patro
Matušková Marta Marie 516 775 724 matuskova@blansko.cz dveře č. 306,
3. patro
Ing. McKibbin Monika 516 775 721 mckibbin@blansko.cz dveře č. 305,
3. patro
Ing. Šestáková Eva 516 775 726 sestakova@blansko.cz dveře č. 303,
3. patro
Ing. Trusinová Šárka 516 775 723 trusinova@blansko.cz dveře č. 304,
3. patro
Mgr. Dočekalová Pavlína 516 775 706 docekalova@blansko.cz dveře č. 302,
3. patro

oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, nám. Republiky 1316/1

Ing. arch. Kouřil Jiří 516 775 710 kouril@blansko.cz dveře č. 309,
3. patro
Mgr. Kvíčala Tomáš 516 775 714 kvicala@blansko.cz dveře č. 308,
3. patro
Ing. arch. Řehůřková Zita 516 775 712 rehurkova@blansko.cz dveře č. 308,
3. patro
Ing. arch. Říhová Táňa 516 775 713 rihova@blansko.cz dveře č. 307,
3. patro
Ing. Šejnohová Jarmila 516 775 711 sejnohova@blansko.cz dveře č. 307,
3. patro
Ing. Šlanhofová Bohdana 516 775 715 slanhofova@blansko.cz dveře č. 302,
3. patro

webové stránky: odbor stavební úřad

            aktualizováno: 25. 1. 2024, 17:19 h