Kontakty:
Odbor životního prostředí MěÚ Blansko


webové stránky: odbor životního prostředí


JMÉNO TELEFON 1 E-MAIL DVEŘE

vedoucí odboru, nám. Republiky 1316/1

Ing. Konečný Pavel 516 775 333
725 112 566
pkonecny@blansko.cz dveře č. 225,
2. patro

oddělení lesního hospodářství, ochrany přírody a zemědělství, nám. Republiky 1316/1

Ing. Stuchlíková Ivana 516 775 348 stuchlikova@blansko.cz dveře č. 241,
2. patro
PhDr. Konečný Jaroslav 516 775 349 jkonecny@blansko.cz dveře č. 240,
2. patro
Slepánková Iveta 516 775 346 slepankova@blansko.cz dveře č. 239,
2. patro

oddělení vodního hospodářství, geologie, odpadů a ochrany ovzduší, nám. Republiky 1316/1

Ing. Pozděnová Olga 516 775 339 pozdenova@blansko.cz dveře č. 228,
2. patro
Ing. Batelková Jiřina 516 775 335 batelkova@blansko.cz dveře č. 226,
2. patro
Ing. Krupková Hana 516 775 340 krupkova@blansko.cz dveře č. 237,
2. patro
Bc. Přikrylová Veronika, DiS. 516 775 338 prikrylova@blansko.cz dveře č. 227,
2. patro
Bc. Šenková Jitka 516 775 340 senkova@blansko.cz dveře č. 237,
2. patro

webové stránky: odbor životního prostředí

            aktualizováno: 03.08.2020, 13:30 h