Kontakty:
Odbor životního prostředí MěÚ Blansko


webové stránky: odbor životního prostředí


JMÉNO TELEFON 1 E-MAIL DVEŘE

vedoucí odboru, nám. Republiky 1316/1

Ing. Pozděnová Olga 516 775 339
733 355 035
pozdenova@blansko.cz dveře č. 228,
2. patro
Ing. Slavíčková Vladana 516 775 333 vslavickova@blansko.cz dveře č. 239,
2. patro

oddělení lesního hospodářství, ochrany přírody a zemědělství, nám. Republiky 1316/1

Slepánková Iveta 516 775 346 slepankova@blansko.cz dveře č. 225,
2. patro
PhDr. Konečný Jaroslav 516 775 349 jkonecny@blansko.cz dveře č. 240,
2. patro
Bc. Pijáček Rostislav 516 775 348 pijacek@blansko.cz dveře č. 240,
2. patro

oddělení vodního hospodářství, geologie, odpadů a ochrany ovzduší, nám. Republiky 1316/1

Bc. Šenková Jitka 516 775 340 senkova@blansko.cz dveře č. 237,
2. patro
Ing. Floková Lenka 516 775 332 flokova@blansko.cz dveře č. 224,
2. patro
Ing. Krupková Hana 516 775 335 krupkova@blansko.cz dveře č. 226,
2. patro
Bc. Přikrylová Veronika, DiS. 516 775 338 prikrylova@blansko.cz dveře č. 227,
2. patro

webové stránky: odbor životního prostředí

            aktualizováno: 27. 1. 2023, 06:48 h