Informace o odboru

   KONTAKT

Odbor životního prostředí MěÚ Blansko
hlavní/poštovní adresa: nám. Republiky 1316/1
sídlí v budovách: nám. Republiky 1316/1
vedoucí odboru: Ing. Pozděnová Olga
kontakt: 516 775 339, 733 355 035, pozdenova@blansko.cz

kontakty: telefonní čísla, e-maily

Povoluje odběr podzemních vod, vypuštění odpadních vod, stavby vodních děl a jejich užívání.

Povoluje kácení dřevin mimo les pro fyzické osoby i podnikatele.

Vydává rybářské a lovecké lístky. Stanovuje plány chovu a lovu zvěře.

Povoluje dělení lesů, těžbu stromů do 80 let, vydává souhlas s povolením stavby v ochranném pásmu lesa.

Zpracovává povodňové plány a zabezpečuje činnost povodňové komise města i obce s rozšířenou působností.

Zabezpečuje činnost komise pro životní prostředí.

Podrobné informace o náplni práce odboru.

            aktualizováno: 25. 1. 2024, 16:39 h