Zdravotnictví

Nemocnice Blansko

Další zdravotnická zařízení


      

Nemocnice Blansko

Město Blansko je zřizovatelem Nemocnice Blansko, která je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou.

Jedná se o akreditované a kompletně certifikované zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotní služby v lůžkové a ambulantní, základní i specializované diagnostické, léčebné a preventivní péči.

Většina oddělení poskytuje služby zdravotní péče pro obyvatelstvo blanenského regionu.

K zajištění kvalitní péče o pacienty s akutními potížemi před jeho hospitalizací je zřízeno pracoviště centrálního příjmu. Pro uvedená oddělení, ale rovněž pro ambulantní část nemocnice i ambulance soukromých lékařů v celé blanenské části okresu, poskytuje služby komplement, tedy oddělení radiodiagnostické a oddělení klinických laboratoří, a to v nepřetržitém 24hodinovém režimu práce.

Novinkou je oddělení Jednodenní péče, která poskytuje zdravotní péči u těch pacientů, jejichž zdravotní stav nevyžaduje péči ústavní a provedení zdravotního výkonu umožňuje propuštění do 24 hodin. Součástí Jednodenní péče je ambulantní trakt (chirurgická ambulance s nepřetržitým provozem, ortopedická ambulance, odborné ambulance, mamární, proktologická, flebologická, traumatologická, anesteziologická, ambulance plastické chirurgie, gynekologická ambulance a operační sály s pozákrokovou péčí).

Operační sál je vybavený nejmodernějšími technologiemi a provádí se na něm operace chirurgické, ortopedické, gynekologické a výkony plastické chirurgie. Výkony provádějí erudovaní odborníci z jednotlivých oborů. Na operační sál navazuje dospávací pokoj se šesti lůžky vybavenými monitorovací technikou.

Nemocnice Blansko hospodaří s finančními prostředky získanými převážně z vlastní činnosti a ze svých fondů, dále s prostředky z rozpočtu zřizovatele, případně ze státního rozpočtu, a dále s dary fyzických a právnických osob. Hospodaření nemocnice se řídí schváleným rozpočtem, který je sestavován jako vyrovnaný.

Město Blansko může být tedy právem pyšné na skutečnost, že Nemocnice Blansko jako jedna z mála nemocnic v ČR dosahuje kladného hospodářského výsledku a nevykazuje závazky po lhůtě splatnosti.

      

Další zdravotnická zařízení a služby v Blansku

Lékárny v Blansku

Zdravotnické služby v Blansku

 

            aktualizováno: 30. 4. 2020, 09:28 h