Čestní občané města Blanska

15. 2. 2000

Karel Absolon (1877–1960) – in memoriam
významný badatel v Moravském krasu

Vladimír Přečičovský
dlouholetý sportovní organizátor, spoluzakladatel blanenského muzea

Mgr. Vladimír Polák
spisovatel, autor řady titulů regionální historické literatury

Karel Musil
Čestná občanství udělena při příležitosti oslav 95. výročí povýšení Blanska na město.

10. 5. 1995

plk. Jaroslav Štěrbáček, rodák z Dolní Lhoty
K 50. výročí konce II. světové války, stihač čs. perutě, položil svůj život 31. 8. 1940 v bitvě o Anglii.

10. 5. 1995

Ludvík Daněk, rodák z městské části Blansko-Hořice
za vynikající sportovní výsledky a reprezentaci republiky.

17. 2. 1995

Karel Prášil, in memoriam
K 50. výročí konce II. světové války, položil svůj život dne 14. 3. 1945 se zbraní v ruce.

V roce 1994

Ing. Erich Roučka, in memoriam
Vynálezce, zakladatel podniku Metra Blansko.

27. 10. 1993

Čestmír Červenka, in memoriam
František Fic, in memoriam
Rudolf Hájek
Josef Hrachovina, in memoriam
Otakar Hlinomaz, in memoriam
Josef Kolbábka
František Kužel
Milan Magni
František Matějka
Jiří Sovíček
Květuše Šplíchalová
Jiří Tichý
Otakar Vráblík
, in memoriam

Všichni jmenovaní byli v období socialismu vězněni a pronásledováni a dostali čestné občanství za odboj proti komunistickému režimu.

22. 5. 1968

Milada Musilová-Parmová
Blanenská rodačka, sólistka opery ND v Praze.

28. 10. 1937

prezident Dr. Edvard Beneš

27. 2. 1931

Dr. Miroslav Trapl
Rodák z Blanska, vynikající historik, který působil mj. na brněnské a olomoucké univerzitě.

7. 3. 1930

prezident Tomáš G. Masaryk

22. 11. 1908

Karel Ježek
Zakladatel prosperujícího průmyslového podniku v Blansku, dlouholetý starosta Blanska, zasloužil se o jeho povýšení na město v r. 1905. K příležitosti udělení rytířského řádu Františka Josefa.

30. 4. 1905

Jan Nepomuk Heimrich (1853–1933)
Úspěšný podnikatel a komerční rada. Dlouholetý mladočeský poslanec Moravského zemského sněmu a později i Říšského sněmu.

Gustav Svoboda

JUDr. Antonín rytíř Randa
Národohospodář a právník, byl za své zásluhy jmenován doživotním členem panské sněmovny ve Vídni.

Karel Jaroslav Maška
Blanenský rodák, archeolog, objevitel světoznámých archeologických nalezišť Předmostí u Přerova a jeskyně Šipka u Štramberka.
K oslavám povýšení Blanska na město.

V roce 1895

Josef Čech
Blanenský lékárník a vlastivědný pracovník, autor Dějin města Blanska.

JUDr. August Popelka

JUDr. Otakar baron Pražák
Moravský politik, člen mladočeské strany, poslanec říšské rady

Bedřich Remeš
Moravský právník a politik

Václav Royt

JUDr. Adolf Stránský
Zakladatel Lidových novin, vůdce moravských mladočechů

Josef Zicha
Bedřich Kancnýř

V roce 1893

Josef Koudelka
kníže Hugo Leopold ze Salmu Reifferscheidt (po neshodách s obecním výborem v roce 1894 udělení čestného občanství vrátil)

7. 7. 1892

František Bakeš

František Bartoš
Filolog a folklórista, sběratel lidových písní

Vincenc Brandl
Moravský archivář, historik a politik

Dr. Josef Mertz
Mořic hrabě Wetter

V roce 1885

Emanuel Koubek
Václav Kadrnožka
Eduard Sobotka

V roce 1883

MUDr. Jindřich Wankel
za zásluhy o rozvoj města

13. 5. 1861

František Palacký
František Ladislav Rieger
František Brauner
Dr. Alois Pražák
Dr. Leopold Klaudy
František Řezáč

Všem šesti bylo čestné občanství uděleno jako „horlitelům pro dobro a blaho našeho slovanského národa“.

            aktualizováno: 18. 1. 2023, 12:15 h