Nositelé ocenění města Blanska


Cena města Blanska za kulturu

1993

Richard Polanský, in memoriam

Jiří Polášek

Blanenské divadlo

Smíšený pěvecký sbor Rastislav

1996

Antonín Juračka

Eva Dřízgová-Jirušová

Galerie v předsálí – Galerie města Blanska

2000

Milena Melenovská

Evě Nečasové

Komorní orchestr města Blanska

2003

Základní umělecká škola Blansko

manželé Jeřábkovi – Soukromá základní umělecká škola Blansko

2006

Arna Juračková

Jan Popelka

Zdeněk Zouhar

2009

Jaroslav Parma, in memoriam

Vladimír Jančík, in memoriam

Irena Vrtělová

Irma Charvátová

2012

Miloš Libra

Pavel Svoboda

Dechová hudba Blansko

2015

Anna Dražilová

Vladimír Šoupal

Cena města Blanska

za rok 2017

Jiří Polášek

Jaroslav Krejčíř

David Jakubec

za rok 2018

Antonín Petlach

Pavel Svoboda

za rok 2019

Petr Němec

            aktualizováno: 18. 1. 2023, 12:17 h