Investice v roce 2022

Dokončené

zstgm2021-95730-52088_600.jpg zstgm2022-67158-0_1200.jpg

ZŠ TGM – vstupní portál

Ve dvorním traktu školy byla loni dokončena nová budova jídelny a kuchyně a vybudován spojovací krček s hlavní budovou. Letos přišly na řadu navazující stavební úpravy – vybudování nového vstupního portálu, nových šaten pro žáky, chodby v přízemí budovy a základní úprava veřejného prostranství před školou.

Cena: cca 22 milionů Kč.

namesti-29710-92938_600.jpg

Náměstí Republiky

V centru města byla realizována revitalizace plochy mezi Poduklím a prostorem opravené části náměstí Republiky. Nevyhovující asfaltový povrch nyní nahradila velkoformátová dlažba, přibyla zeleň i nový mobiliář, náměstí má novou bezbariérovou spojnici.

Cena: 10 milionů Kč.

kino-14506-53572_600.jpg

Rekonstrukce budovy kina

Průčelí městského kina dostalo novou podobu. Díky tříměsíční rekonstrukci získala budova nové zastřešení terasy, opravená je i střecha nad vchodem. V noci nad ním září nové nápisy. Vyměněná jsou okna a dveře.

Cena: 5,6 milionů Kč.

satna-pred-97651-31261_600.jpg satna-po-40022-42795_600.jpg

Rekonstrukce budov základních škol

Další etapa výměny elektroinstalace v ZŠ Erbenova, rekonstrukce havarijního stavu střech ZŠ Dvorská a ZŠ Salmova, rekonstrukce části svislých rozvodů včetně sanitární techniky  v ZŠ Dvorská), nové sociální zařízení na ZŠ Salmova.

Cena: cca 10 milionů Kč.

msdivisova-89584-90507_600.jpg

Opravy budov mateřských škol

Na objektu Mateřské školy Divišova byla opravena a zateplena střecha. Předpokládané náklady: cca 5 milionů Kč. V MŠ Dvorská 30 byla provedena 2. etapa rekonstrukce eletroinstalace a obnova pryžové plochy na dětském hřišti. Náklady činily dohromady 3,1 milonu Kč.

dsc-2975-43100-91790_600.jpg

Hřiště Lažánky

Dokončení započatého projektu z roku 2021. Multifunkční hřiště s umělým povrchem, workoutovými prvky i herními prvky pro nejmenší, součástí projektu bylo i nové kontejnerové stání na separaci odpadu, dále parkovací plochy a obměna zeleně v lokalitě tzv. Kamnárny.

Cena: 4,4 milionu Kč.

img-20220225-072520-1-96683-35525_600.jpg altanek-59986-0_600.jpg

Altán u DPS v ulici 9. května

Zpevněná plocha s dřevěným altánem a posezením určeným nejen pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou. Projekt byl navržen do participativního rozpočtu pro rok 2021, město jej v té době ale již připravovalo vlastními silami, proto nebyl zveřejněn pro hlasování.

Cena: 513 tisíc Kč.

okruzni-42967-41777_600.jpg

FOTO: www.mapy.cz

Nový chodník a kontejnerové stání Zborovce

Vybudování dosud chybějící části chodníku na ulici Okružní spojující bytový dům s parkovištěm a současným chodníkem na levé straně komunikace ve směru od centra. Součástí byla demolice původního betonového kontejnerového stání a vybudování nového stanoviště včetně úprav zeleně.

Cena: 605 tisíc Kč.

Rekonstrukce sociálního zařízení v aquaparku

V aquaparku byla provedena kompletní rekonstrukce hygienického zázemí vč. rozvodů kanalizace, vody, nová skladba podlahy, omítky, byly provedeny nové obklady, osazeny zařizovací předměty a hygienické příčky.

Celkové náklady: 5,7 milionu Kč.

cykloboxy-36072-0_600.jpg

Cykloboxy na Sportovním ostrově

Vstupní části stadionu ASK na Mlýnské ulici doplnily uzamykatelné cykloboxy. Součástí je také dobíjecí stanice na elektrokola, přibude i sada nářadí.

Mlatový chodník podél Svitavy

Řeku Svitavu lemuje nový mlatový chodníček mezi Expalem a splavem určený pro pěší, rodiny s kočárky a malými dětmi nebo pejskaře Na okruhu  by tak již nemělo docházet ke kolizi cyklistů a bruslařů s chodci. Chodníček, jehož podobu si veřejnost odhlasovala loni v anketě, je v celé délce doplněn o odpočinková místa s lavičkami a odpadkovým koši.  

Cena: 2,3 milionu Kč.

 Uzamykatelné skříňky u workoutového hřiště

V prostoru poblíž workoutového hřiště u baseballového stadionu jsou pro návštěvníky Sportovního ostrova k dispozici uzamykatelné odkládací skříňky – zájemce si přinese vlastní visací zámek. Nápad vzešel z participativního rozpočtu, město jej zrealizovalo i přes to, že projekt v hlasování veřejnosti nevyhrál.

Cena: 80 tisíc Kč.

Občerstvení na Sportovním ostrově

V přízemí bývalé ubytovny vzniklo nové občerstvení, vnitřní prostory doplnilo také venkovní posezení. Od května již v plném provozu.

Sportovní okruh pro nejmenší

Během jarních měsíců byl vybudován kompletně nový herní prostor pro nejmenší děti na Sportovním ostrově za tribunou stadionu. Součástí je malý asfaltový okruh pro děti na kolech a odrážedlech, dřevěné prolézačky, posezení pro rodiče i děti a nová výsadba stromů.
Cena: 2,2 milionu Kč.

cesta-zahrady-28710-0_600.jpg

Cesty do zahrádkářských lokalit a ke garážím

Zapravení cest respektující stávající povrch komunikací, obnovy se dočkají páteřní příjezdové cesty například na Zborovcích, na Severu, v Češkovicích či v Hluchově. Realizace do konce roku 2022. Obnova páteřních příjezdových cest, u kterých bude nutné změnit materiál povrchu, naváže v příštím roce.

Předpokládané náklady: cca 6 milionů Kč.

lazanky-93038-0_600.jpg

Oprava komunikace ke hřbitovu v Lažánkách

Sdružená investice města a Svazku vodovodů a kanalizací, obnova vodovodu, výměna potrubí dešťové kanalizace, oprava povrchu vozovky i části opěrné zdi. Realizace město a Svazek vodovodu a kanalizací, zahájení prací červen 2022. 

Předpokládané náklady: cca 10 milionů Kč, podíl města Blanska cca 6,5 milionů Kč.

horice-40334-0_600.jpg

Oprava komunikace k ranči Hořice

Generální oprava povrchu úseku komunikace vedoucí od autobusové točny, součástí je rekonstrukce povrchů vlastní autobusové točny. Realizace od června 2022 do konce září 2022. Část pozemků vlastní město Blansko, část statutární město Brno. Stavba je realizována za finanční podpory statutárního města Brna.

Předpokládané náklady: cca 9,4 milionů Kč, podíl města Blanska cca 6 milionu Kč.

hala-32570-0_600.jpg

Rekonstrukce střechy haly ASK

Projekt zahrnoval kompletní rekonstrukci střešního pláště, včetně zateplení střechy, výměnu střešních oken a doplnění pákových otvírání, dále byly osazeny dva bezpečné výlezy na střechu. Nad rámec projektu byla provedena částečná výmalba haly, nově natřena tribuna a provedena oprava herní plochy včetně lajnování.

Celkové náklady: cca 7,4 milionů Kč.

udolni-40616-0_600.jpg

Zateplení bytového domu Údolní 23

Zateplení obvodového pláště bytového domu ve vlastnictví města. Realizace v létě 2022.

Předpokládané náklady: cca 8 milionů Kč.

nabrezi-23950-0_600.jpg

Odpočinková zóna v parku u nábřeží Svitavy

Inspirováno náměty z participativního rozpočtu předchozích ročníků. Mezi stromy budou umístěny dřevěné a lanové herní prvky pro děti, budou umístěny nové lavičky a odpadkové koše. Realizace do konce září 2022.

Předpokládané náklady: cca 600 tisíc Kč.

krizovatka-23427-0_600.jpg

krizovatkaa-82389-0_600.jpg

Úprava křižovatky Masarykova, Nerudova, Na Vyhlídce

Byly provedeny bezbariérové úpravy stávajících chodníků, opraveny jejich povrchy a zrealizována nová propojovací komunikace pro pěší. Projekt si kladl za cíl úpravu současného nevyhovujícího stavu tak, aby byla křižovatka bezpečná a přehledná pro chodce i projíždějící automobilovou dopravu.

Celkové náklady: 500 tisíc Kč.

klepacov-66713-0_600.jpg

klepacov-49132-0_600.jpg

Klepačov – zastřešené posezení

Realizace vítězného projektu participativního rozpočtu Společně PRO Blansko 2021. Nový přístřešek velikosti cca 20 × 5,5 metrů s posezením až pro 100 osob vyroste v prostoru bývalého tenisového kurtu za hřištěm.

Předpokládané náklady: 600 tisíc korun

potok-78698-0_600.jpg

potok-po-72892-0_600.jpg

Zatrubnění potoka v Dolní Lhotě

Oprava zatrubnění potoka spojujícího zahrádkářskou lokalitu Hluchov s komunikací  mezi Blanskem a Dolní Lhotou. Následovala oprava povrchu asfaltovou vrstvou od propustku ke kolejím k zahrádkářské lokalitě Hluchov. 

Celkové náklady: 350 tisíc Kč

porici-94249-0_600.jpg

porici-98840-0_600.jpg

Revitalizace Poříčí

V roce 2022 byla zrealizována I. etapa revitalizace. Jedná se o první etapu veřejného osvětlení a dále novostavbu dětského hřiště vč. herních prvků, dopadových ploch, oplocení a mobiliáře.

Celkové náklady v roce 2022: 3,2 milionu Kč.

chodnik-73046-0_600.jpg

Rekonstrukce chodníků

Výměna povrchů stávajících chodníků v ulicích Chelčického, Stařeckého, Dvorská (od bowlingu nahoru), Podlesí (poslední úsek mezi BD), Křížkovského, Poříčí (od zast. Poříčí ke kruhové křižovatce), Kamnářská, Dolní Lhota, Lažánky a další menší úseky dle potřeby. Celkově cca 1 kilometr.

Celkové náklady: cca 5 milionů Kč.

vytluky-99796-0_600.jpg

Opravy výtluků

Oprava poškozených úseků místních komunikací po zimě formou lokálních vysprávek nebo zapravení menších celoplošných úseků. Realizace od dubna v průběhu celého roku.

Celkové náklady: cca 4 miliony Kč. 

lavicky-44583-0_600.jpg

Obnova městského mobiliáře

Instalace nových laviček, odpadkových košů a generální údržba a oprava stávajícího mobiliáře (nátěry, výměna poškozených částí atp.) na území celého města, zejména na Sportovním ostrově, na sídlištích nebo na náměstí Republiky.

Celkové náklady: 1 milion Kč.

zborovce-58272-0_600.jpg

zborovce-hriste-11744-0_600.jpg

Dětská hřiště a herní prvky

V průběhu roku 2022 se město zaměřilo na první etapu generální opravy dětských hřišť. Projekt zahrnoval obnovu povrchů stávajících herních prvků a na nejvytíženějších hřištích na sídlištích a v dalších lokalitách také doplnění nových herních prvků.

Celkové náklady: cca 4 miliony Kč.

workout-60285-0_600.jpg

Rekreační oblast Palava

Předstupeň celkové revitalizace rekreační oblasti. Úpravy na základě námětů od obyvatel města navrhla studie Mendelovy univerzity. Během roku došlo k výsadbě nových stromů ve svahu a k postupnému doplňování dětských prvků a mobiliáře. O prázdninách bylo dokončeno nové workoutové hřiště pod minigolfem. V roce 2022 byl dokončen projekt na vybudování zpevněných ploch pro pěší, úpravy parkovacích ploch, rekonstrukce budov a otevření koryta potoka.

Celkové náklady 1. etapy: cca 2,3 milionu Kč.

kruhac-zelen-98923-0_600.jpg

Květinová výsadba a revitalizace zelených ploch na komunikacích

Květinová výsadba na různých místech ve městě, vysazení květin a další zeleně na přilehlých ostrůvcích v tělese komunikace Svitavská a Poříčí, osazení závěsných květináčů na lampy veřejného osvětlení, nové osazení velkoobjemových solitérních květináčů v centru města.

Celkové náklady: cca 2 miliony Kč.

Probíhající

premosteni-60800-0_600.jpg premosteni-31787-0_600.jpg

Přemostění na Staré Blansko

V roce 2022 byla z velké části stavebně dokončena stěžejní dopravní stavba, která svým rozsahem a důležitostí v běžných investicích města nemá obdoby. Od prosince mohou řidiči využívat nové přemostění na Staré Blansko nad železniční tratí a řekou Svitavou v režimu projíždíte stavbou. Most je na stávající komunikace napojen prostřednictvím dvou okružních křižovatek v ulicích Svitavská a Brněnská. V roce 2023  bude zprovozněno také nové parkoviště pro osobní i nákladní automobily v lokalitě pod Synthonem, dokončena bude také část přemostění určená pro chodce. Na výstavbě se spolupodílí město Blansko se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, kde velkou část stavby pokrývá dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Podíl města včetně výkupu pozemků činí asi 30 milionů korun.

Celkové náklady: cca 264 milionů Kč, většinu hradí stát.

veranda-oburka-13224-0_600.jpg  

Veranda Obůrka

Na obnovu střešního pláště a klempířských prvků objektu výletiště na Obůrce z roku 2021 navázala oprava sociálního zařízení a dalších prostor v přízemí objektu. Dokončení projektu se předpokládá v lednu 2023.

Předpokládané náklady: cca 4,5 mil. Kč.

zamek-3-89421-0_600.jpg zamek-78267-0_600.jpg

Rekonstrukce objektu Zámek 3

V roce 2022 došlo k dokončení bouracích prací a k výstavbě základové a stropní konstrukce a zastřešení objektu. Budova Zámek 3 po opravách zásadně změní podobu i vnitřní dispozici. Fasáda bude ladit s opravenými stavbami předzámčí i se zámkem. Objekt bude po rekonstrukci využívat Muzeum Blanenska a Základní umělecká škola Blansko. Realizace do jara 2023.

Předpokládané náklady: cca 20 milionů korun

palava-92808-0_600.jpg

Horní Palava

Dokončena byla kompletní rekonstrukce komunikace, oprava mostků přes potok, vybudování nových inženýrských sítí.  V roce 2023 projekt završí nová výsadba zeleně.  Jedná se o společnou investiční akci Svazku vodovodů a kanalizací a města.

Situační plánek v pdf

Předpokládané náklady: cca 19 milionů Kč.

Připravované

9.-kryte-lazne-46584-93102_600.jpg

 Kryté lázně

V roce 2022 pokračovala projektová příprava výstavby nových lázní. V lednu 2023 město očekává vydání stavebního povolení. V souladu se zpracovanou projektovou dokumentací bude v průběhu roku 2023 vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. Termín zahájení výstavby budovy nových lázní se předpokládá v lednu 2024, dokončení výstavby se plánuje na čtvrtý kvartál roku 2025. 

 

            aktualizováno: 27. 2. 2023, 15:17 h