Investice v roce 2022

Dokončené

zstgm2021-95730-52088_600.jpg zstgm2022-67158-0_1200.jpg

ZŠ TGM – vstupní portál

Ve dvorním traktu školy byla loni dokončena nová budova jídelny a kuchyně a vybudován spojovací krček s hlavní budovou. Letos přišly na řadu navazující stavební úpravy – vybudování nového vstupního portálu, nových šaten pro žáky, chodby v přízemí budovy a základní úprava veřejného prostranství před školou.

Cena: cca 22 milionů Kč.

namesti-29710-92938_600.jpg

Náměstí Republiky

V centru města byla realizována revitalizace plochy mezi Poduklím a prostorem opravené části náměstí Republiky. Nevyhovující asfaltový povrch nyní nahradila velkoformátová dlažba, přibyla zeleň i nový mobiliář, náměstí má novou bezbariérovou spojnici.

Cena: 10 milionů Kč.

kino-14506-53572_600.jpg

Rekonstrukce budovy kina

Průčelí městského kina dostalo novou podobu. Díky tříměsíční rekonstrukci získala budova nové zastřešení terasy, opravená je i střecha nad vchodem. V noci nad ním září nové nápisy. Vyměněná jsou okna a dveře.

Cena: 5,6 milionů Kč.

satna-pred-97651-31261_600.jpg satna-po-40022-42795_600.jpg

Rekonstrukce budov základních škol

Další etapa výměny elektroinstalace v ZŠ Erbenova, rekonstrukce havarijního stavu střech ZŠ Dvorská a ZŠ Salmova, rekonstrukce části svislých rozvodů včetně sanitární techniky  v ZŠ Dvorská), nové sociální zařízení na ZŠ Salmova.

Cena: cca 10 milionů Kč.

msdivisova-89584-90507_600.jpg

Opravy budov mateřských škol

Na objektu Mateřské školy Divišova byla opravena a zateplena střecha. Předpokládané náklady: cca 5 milionů Kč. V MŠ Dvorská 30 byla provedena 2. etapa rekonstrukce eletroinstalace a obnova pryžové plochy na dětském hřišti. Náklady činily dohromady 3,1 milonu Kč.

dsc-2975-43100-91790_600.jpg

Hřiště Lažánky

Dokončení započatého projektu z roku 2021. Multifunkční hřiště s umělým povrchem, workoutovými prvky i herními prvky pro nejmenší, součástí projektu bylo i nové kontejnerové stání na separaci odpadu, dále parkovací plochy a obměna zeleně v lokalitě tzv. Kamnárny.

Cena: 4,4 milionu Kč.

img-20220225-072520-1-96683-35525_600.jpg altanek-59986-0_600.jpg

Altán u DPS v ulici 9. května

Zpevněná plocha s dřevěným altánem a posezením určeným nejen pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou. Projekt byl navržen do participativního rozpočtu pro rok 2021, město jej v té době ale již připravovalo vlastními silami, proto nebyl zveřejněn pro hlasování.

Cena: 513 tisíc Kč.

okruzni-42967-41777_600.jpg

FOTO: www.mapy.cz

Nový chodník a kontejnerové stání Zborovce

Vybudování dosud chybějící části chodníku na ulici Okružní spojující bytový dům s parkovištěm a současným chodníkem na levé straně komunikace ve směru od centra. Součástí byla demolice původního betonového kontejnerového stání a vybudování nového stanoviště včetně úprav zeleně.

Cena: 605 tisíc Kč.

Rekonstrukce sociálního zařízení v aquaparku

Už na podzim začala kompletní rekonstrukce sociálního zařízení, vnitřních převlékáren a toalet v blanenském aquaparku. Součástí rekonstrukce byla sanace prostor včetně rekonstrukce kanalizace a vnitřních rozvodů vody. Zcela nové zázemí je připraveno na první návštěvníky.

Cena: cca 5 mil. Kč

cykloboxy-36072-0_600.jpg

Cykloboxy na Sportovním ostrově

Vstupní části stadionu ASK na Mlýnské ulici doplnily uzamykatelné cykloboxy. Součástí je také dobíjecí stanice na elektrokola, přibude i sada nářadí.

Mlatový chodník podél Svitavy

Řeku Svitavu lemuje nový mlatový chodníček mezi Expalem a splavem určený pro pěší, rodiny s kočárky a malými dětmi nebo pejskaře Na okruhu  by tak již nemělo docházet ke kolizi cyklistů a bruslařů s chodci. Chodníček, jehož podobu si veřejnost odhlasovala loni v anketě, je v celé délce doplněn o odpočinková místa s lavičkami a odpadkovým koši.  

Cena: 2,3 milionu Kč.

 Uzamykatelné skříňky u workoutového hřiště

V prostoru poblíž workoutového hřiště u baseballového stadionu jsou pro návštěvníky Sportovního ostrova k dispozici uzamykatelné odkládací skříňky – zájemce si přinese vlastní visací zámek. Nápad vzešel z participativního rozpočtu, město jej zrealizovalo i přes to, že projekt v hlasování veřejnosti nevyhrál.

Cena: 80 tisíc Kč.

Občerstvení na Sportovním ostrově

V přízemí bývalé ubytovny vzniklo nové občerstvení, vnitřní prostory doplnilo také venkovní posezení. Od května již v plném provozu.

Sportovní okruh pro nejmenší

Během jarních měsíců byl vybudován kompletně nový herní prostor pro nejmenší děti na Sportovním ostrově za tribunou stadionu. Součástí je malý asfaltový okruh pro děti na kolech a odrážedlech, dřevěné prolézačky, posezení pro rodiče i děti a nová výsadba stromů.
Cena: 2,2 milionu Kč.

Probíhající

premosteni-60800-0_600.jpg

Přemostění na Staré Blansko

Jedna z největších dopravních staveb v rámci celého Jihomoravského kraje. Nový silniční most přes řeku Svitavu vedoucí nad železniční tratí spojí centrální část Blanska se Starým Blanskem. Součástí jsou také dvě okružní křižovatky. V současnosti probíhají přípravné práce na obou březích Svitavy. Samotné vysunutí mostní konstrukce na vybudované pilíře se plánuje do konce letošního léta. Realizaci zajišťuje Správa a údržba silnic JMK.

Celkové náklady: 264 milionů Kč, většinu hradí stát. Město Blansko se podílí cca 6 miliony Kč.

chodniky-39708-56604_600.jpg

 Rekonstrukce chodníků

Výměna povrchů stávajících chodníků v ulicích Chelčického, Stařeckého, Dvorská (od bowlingu nahoru), Podlesí (poslední úsek mezi BD), Křížkovského, Poříčí (od zast. Poříčí ke kruhové křižovatce), Kamnářská, Dolní Lhota, Lažánky a další menší úseky dle potřeby. Celkově cca 1 kilometr.

Předpokládané náklady: cca 5 milionů Kč.

veranda-oburka-13224-0_600.jpg

Veranda Obůrka

Na loňskou obnovu střešního pláště a klempířských prvků objektu výletiště na Obůrce navazuje oprava sociálního zařízení a dalších prostor v přízemí objektu.

Celkové náklady: cca 4,5 mil. Kč.

 

 dolni-lhota-15169-0_600.jpg

Zatrubnění potoka v Dolní Lhotě

Oprava zatrubnění potoka spojujícího zahrádkářskou lokalitu Hluchov s komunikací  mezi Blanskem a Dolní Lhotou včetně opravy povrchu mostu a pokračování opravy povrchu komunikace směrem do zahrádkářské lokality. Navazuje na opravu příjezdové části komunikace z roku 2021, realizace 1. pololetí roku 2022.

Předpokládané náklady: cca 1 milion Kč.

vytluky-51666-0_600.jpg

Opravy výtluků

Oprava poškozených úseků místních komunikací po zimě formou lokálních vysprávek nebo zapravení menších celoplošných úseků. Realizace od dubna v průběhu celého roku.

Předpokládané náklady: cca 4 miliony Kč. 

Obnova městského mobiliáře

Instalace nových laviček, odpadkových košů a generální údržba a oprava stávajícího mobiliáře (nátěry, výměna poškozených částí atp.) (Sportovní ostrov, sídliště, centrum na nám. Rep.)

Předpokládané náklady: 1 milion Kč.

hriste-42945-0_600.jpg

Dětská hřiště a herní prvky

Na letošní rok se plánuje první etapa generální opravy dětských hřišť ve městě. Projekt zahrnuje obnovu povrchů stávajících herních prvků a na nejvytíženějších hřištích na sídlištích budou doplněny nové herní prvky. V lokalitách, kde zatím chybí a kde je po nich poptávka, se počítá s rozmístěním nových herních prvků.

Předpokládané náklady: cca 4 miliony Kč.

Rekreační oblast Palava

Předstupeň celkové revitalizace rekreační oblasti. Úpravy na základě námětů od obyvatel města navrhla studie Mendelovy univerzity. Během jara došlo k výsadbě nových stromů ve svahu. Dochází k postupnému doplňování dětských prvků a mobiliáře. Během léta bude zhotoveno nové workoutové hřiště pod minigolfem. Současně bude probíhat příprava projektu na vybudování zpevněných ploch pro pěší, úpravy parkovacích ploch, rekonstrukce budov a otevření koryta potoka.

Předpokládané náklady 1. etapy: cca 10 milionů Kč.

Květinová výsadba a revitalizace zelených ploch na komunikacích

Květinová výsadba na různých místech ve městě, vysazení květin a další zeleně na přilehlých ostrůvcích v tělese komunikace Svitavská a Poříčí, osazení závěsných květináčů na lampy veřejného osvětlení, nové osazení velkoobjemových solitérních květináčů v centru města. Realizace do července 2022

Předpokládané náklady: cca 2 miliony Kč.

Cesty do zahrádkářských lokalit a ke garážím

Zapravení cest respektující stávající povrch komunikací, obnovy se dočkají páteřní příjezdové cesty například na Zborovcích, na Severu, v Češkovicích či v Hluchově. Realizace do konce roku 2022. Obnova páteřních příjezdových cest, u kterých bude nutné změnit materiál povrchu, naváže v příštím roce.

Předpokládané náklady: cca 6 milionů Kč.

Oprava komunikace ke hřbitovu v Lažánkách

Sdružená investice města a Svazku vodovodů a kanalizací, obnova vodovodu, výměna potrubí dešťové kanalizace, oprava povrchu vozovky i části opěrné zdi. Realizace město a Svazek vodovodu a kanalizací, zahájení prací červen 2022. 

Předpokládané náklady: cca 10 milionů Kč, podíl města Blanska cca 6,5 milionů Kč.

Oprava komunikace k ranči Hořice

Generální oprava povrchu úseku komunikace vedoucí od autobusové točny, součástí je rekonstrukce povrchů vlastní autobusové točny. Realizace od června 2022 do konce září 2022. Část pozemků vlastní město Blansko, část statutární město Brno. Stavba je realizována za finanční podpory statutárního města Brna.

Předpokládané náklady: cca 9,4 milionů Kč, podíl města Blanska cca 6 milionu Kč.

zamek-3-89421-0_600.jpg

Rekonstrukce objektu Zámek 3

Budova Zámek 3 po opravách zásadně změní podobu i vnitřní dispozici. Fasáda bude ladit s opravenými stavbami předzámčí i se zámkem. Objekt bude po rekonstrukci využívat Muzeum Blanenska a Základní umělecká škola Blansko. Realizace do jara 2023.

Předpokládané náklady: cca 20 milionů korun

Horní Palava

Jedná se o společnou investiční akci Svazku vodovodů a kanalizací a města. Součástí projektu je kompletní rekonstrukce komunikace, oprava mostků přes potok, vybudování sítí a nová výsadba zeleně.

Situační plánek v pdf

Předpokládané náklady: cca 19 milionů Kč.

Rekonstrukce střechy haly ASK

Halu ASK čeká o prázdninách kompletní rekonstrukce střechy, která naváže na loni dokončenou opravu sociálního zařízení a kanalizace.
Předpokládané náklady: cca 7 milionů Kč

Stavební úpravy křižovatek

Úpravy křižovatek Husova x Sušilova a Masarykova x Nerudova x Na Vyhlídce. Cílem je upravit současný nevyhovující stav tak, aby byla křižovatka bezpečná pro chodce i projíždějící automobilovou dopravu, dojde k prostorovému přeřešení poloměru křižovatky a pásů zeleně. Realizace ve druhém pololetí roku.

Předpokládané náklady: 1,5 milionu Kč.

Připravované

zamecky-park-22384-0_600.jpg

Zámecký park

V parku u zámku se v první polovině roku plánují další úpravy. II. etapa revitalizace zahrnuje nový povrch na přístupové cestě z parku k rybníčku, vybudování cesty pro pěší podél zámecké zdi v části nad rybníčkem, molo na rybníčku a novou květinovou výsadbu. Předpokládané zahájení realizace podzim 2022.

Předpokládané náklady: cca 2 miliony Kč.

7.-revitalizace-porici-42159-11578_600.jpg

Revitalizace Poříčí

Plán na revitalizaci vnitrobloku obsahuje vybudování nových sítí, nového povrchu a nových chodníků, dále se počítá s novým rozvržením parkoviště, úpravou kontejnerového stání a novou výsadbou zeleně. Obnoveno bude dětské hřiště. V letošním roce bude realizována 1. etapa (dětské hřiště, VO), v roce 2023 potom vše ostatní.

Předpokládané náklady: cca 7-8 milionů Kč.

9.-kryte-lazne-46584-93102_600.jpg

 Kryté lázně

V projektu vybudování nových krytých lázní se pro letošní rok počítá s dokončením projektové přípravy, předpoklad kompletní administrativní přípravy je podzim 2022. Zastupitelstvo města poté posoudí finální rozpočet stavby na základě skutečných projektem rozpočtovaných výdajů a odsouhlasí zahájení demoličních prací stávajícího objektu.

11.-klepacov-zastresene-posezeni-83433-54833_600.jpg

Klepačov – zastřešené posezení

Realizace vítězného projektu participativního rozpočtu Společně PRO Blansko 2021. Nový přístřešek velikosti cca 20 × 5,5 metrů s posezením až pro 100 osob vyroste v prostoru bývalého tenisového kurtu za hřištěm.

Předpokládané náklady: 600 tisíc korun

sadova-12780-60919_600.jpg

Nový chodník ul. Sadová

Přeložka vodovodu a vybudování pokračování stávajícího chodníku, nová spojnice povede od autobusové zastávky k vjezdu do areálu bývalého zahradnictví, nyní využívaného Mateřským centrem Malíček. Realizace podzim 2022.

Předpokládané náklady: cca 1,5 milionu Kč.

udolni-42003-30002_600.jpg

Zateplení bytového domu Údolní 23

Zateplení obvodového pláště bytového domu ve vlastnictví města. Realizace v létě 2022.

Předpokládané náklady: cca 8 milionů Kč.

kanalizace-16070-0_600.jpg

Kanalizace

Naplánovaná je částečná rekonstrukce kanalizace v ulici Hořická a Dvorská, která naváže na již opravené úseky z dřívějších let. Součástí je kompletní obměna původního potrubí a zapravení komunikace. Realizace v průběhu letních prázdnin.

Předpokládané náklady: v roce 2022 cca 4 miliony Kč.

nabrezi-49429-0_600.jpg

Odpočinková zóna v parku u nábřeží Svitavy

Inspirováno náměty z participativního rozpočtu předchozích ročníků. Mezi stromy budou umístěny dřevěné a lanové herní prvky pro děti, budou umístěny nové lavičky a odpadkové koše. Realizace do konce září 2022.

Předpokládané náklady: cca 600 tisíc Kč

 

            aktualizováno: 8. 9. 2022, 16:12 h