Investice v roce 2021

1-pred-92785-18743_600.jpg 1-po-61923-44186_600.jpg

Okružní křižovatka Mlýnská – Poříčí

Rondel byl vybudován po více než 10 letech projekčních příprav a povolovacího procesu, zajistil plynulý nájezd na hlavní průtah městem po Svitavské, včetně přeložek sítí a nového veřejného osvětlení. Na akci spolupracovalo město Blansko, SÚS JMK i Svazek VaK.

Celkové náklady: 9,3 milionu Kč, z toho město 6,1 milionu Kč.

2-pred-16923-39621_600.jpg 2-po-52069-58426_600.jpg

Rekonstrukce ulice Brněnská

Kompletní rekonstrukce území, komunikace pro auta i pěší, přeložky veškerých sítí, nové veřejné osvětlení. Na akci spolupracovalo město Blansko, SÚS JMK i Svazek VaK.

Celkové náklady: 34,3 milionu Kč, z toho město 11,4 milionu Kč.

3-pred-63766-70272_600.jpg 3-po-65782-13775_600.jpg

Rekonstrukce komunikací v centru města

Oprava vodovodu a plošná oprava povrchu, na akci spolupracovalo město Blansko a Svazek VaK. Z rozpočtu města se financovaly opravy povrchu komunikací, parkovací zálivy, chodníky, dešťová kanalizace a kanálové vpusti.

Celkové náklady: cca 10 milionů Kč.

24-pred-51721-29748_600.jpg 24-po-25179-24019_600.jpg

Přemostění na Staré Blansko

Jedna z největších dopravních staveb v rámci celého Jihomoravského kraje. Nový silniční most přes řeku Svitavu vedoucí nad železniční tratí spojí centrální část Blanska se Starým Blanskem. Součástí jsou také dvě okružní křižovatky. Nový kruhový objezd se na Svitavské ulici, komunikace č. II/374, u Penny marketu otevřel 30. listopadu 2021, další na Starém Blansku napojí Brněnskou ulici na podzim roku 2022. Realizaci zajišťuje Správa a údržba silnic JMK.

Celkové náklady: 264 milionů Kč, většinu hradí stát. Město Blansko se podílí cca 6 miliony Kč.

4-pred-81490-67327_600.jpg 4-po.1-75679-94912_600.jpg

Rekonstrukce komunikace Dvorská

Plošná oprava povrchu příjezdové komunikace do sídliště Sever, nejnutnější lokální oprava a osazení kanalizačních vpustí.

Celkové náklady: cca 1,6 milionu Kč.

5-pred-84569-16882_600.jpg 5-po-59051-12522_600.jpg

Parkoviště Žalkovského

Ve vnitrobloku radnice a domu v ul. A. Skotáka vznikla nová veřejná parkovací stání pro 46 vozidel. Na akci spolupracovalo město Blansko a soukromý investor.

Celkové náklady: 6,65 milionu Kč, z toho podíl města ve výši cca 3 miliony Kč, tj. celkem 46 %.

6-pred.1-11278-97037_600.jpg 6-po.1-62122-73322_600.jpg

Cyklostezka ISAN – Pyrotek

Nová cyklotrasa v délce 200 metrů a související terénní úpravy. Akce podpořená finanční dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Celkové náklady: 1,46 milionu Kč, z toho dotace z rozpočtu JMK ve výši 470 tisíc Kč.

7-pred-97060-53196_600.jpg 7-po-67417-77289_600.jpg

Revitalizace Zborovce – III. etapa

Revitalizace plochy mezi bytovými domy v ulicích Cihlářská, Okružní a Kamnářská. Projekt zahrnoval vybudování herních a odpočinkových prvků, nových chodníků, autobusové zastávky a kontejnerového stanoviště i celkové úpravy zeleně.

Celkové náklady: cca 16 milionů Kč, z toho dotace 6 milionů Kč.

8-pred-89375-47112_600.jpg 8-po-13518-64177_600.jpg

Oprava povrchu komunikace ke hřbitovu na Klepačově

Celoplošná pokládka nového povrchu.

Celkové náklady: téměř 1,5 milionu Kč.

9-pred-76673-41400_600.jpg 9-po.1-27980-16721_600.jpg

Rekonstrukce chodníků

Postupně byly nově předlážděny povrchy chodníků v ul. Salmova, Mánesova, Dvorská, v Dolní Lhotě, na Podlesí a na dalších místech města i jeho částí.

Celkové náklady: 4 miliony Kč.

10-pred.1-26043-94534_600.jpg 10-po-37022-65655_600.jpg

Parkoviště a chodník 9. května

Vybudování účelové komunikace, parkovacích stání a chodníku od bytového domu č. 14 v ul. 9. května po bytový dům č. 13 v ul. Údolní.

Celkové náklady: cca 1,3 milionu Kč.

11-pred-59573-66109_600.jpg 11-po-dopl.1-88165-49367_600.jpg

Dělnický dům

Kompletní rekonstrukce elektroinstalace ve 3. patře budovy.

Celkové náklady: 2,3 milionu Kč.

12-pred-83364-33591_600.jpeg 12-po.1-61560-62222_600.jpg

Klimatizace v Městské knihovně Blansko

Dokončení poslední etapy klimatizace.

Celkové náklady: 350 tisíc Kč.

13-pred-78496-13541_600.jpg 13-po-37855-45531_600.jpg

ZŠ TGM – přístavba kuchyně a jídelny

Nejrozsáhlejší a nejdražší investiční akce posledních 20 let. Ve dvorním traktu školy byla vystavěna nová jednopodlažní budova jídelny a kuchyně s nejmodernějšími přístroji a vybudován spojovací krček s hlavní budovou školy. Původní přístavba školní jídelny z ulice Rodkovského byla zbourána.

Celkové náklady: V roce 2021 se proinvestovalo téměř 60 milionů Kč, v roce 2022 bude akce pokračovat úpravou v přízemí hlavní budovy a výstavbou nových šaten pro žáky za více než 20 milionů Kč.

14-pred.1-71163-52107_600.jpg 14-po-dopl-82489-83480_600.jpg

ZŠ Salmova – rekonstrukce sociálního zázemí

Rekonstrukce části sociálního zařízení pro žáky a zaměstnance školy.

Celkové náklady: 886 tisíc Kč.

15-pred-53133-33211_600.jpg 15-po-28251-30274_600.jpg

ZŠ Dvorská – rekonstrukce rozvodů vody

Rozsáhlá rekonstrukce rozvodů vody, nové sociální zázemí pro provozní zaměstnance školy, oprava umýváren před školní jídelnou.

Celkové náklady: 1,2 milionu Kč.

16-pred.1-11811-50443_600.jpg 16-po.1-62923-53707_600.jpg

ZŠ Erbenova – elektroinstalace IV. etapa

Další etapa rekonstrukce slaboproudé a silnoproudé elektroinstalace v budově ZŠ Erbenova 13.

Celkové náklady: 2,5 milionu Kč.

17-pred.1-61250-34234_600.jpg 17-po-95342-65180_600.jpg

Skatepark na Sportovním ostrově

Skatepark dostal nový asfaltový povrch a kompletně nové překážky.

Celkové náklady: téměř 3 mil. Kč.

18-pred-53581-83881_600.jpg 18-po.1-38359-36872_600.jpg

Rekonstrukce sociálního zázemí v hale na ul. Mlýnská

Kompletní rekonstrukce toalet v obou patrech budovy, rekonstrukce kanalizace.

Celkové náklady: cca 2 miliony Kč.

22-pred.1-92733-69275_600.jpg 22-po.1-20851-28825_600.jpg

 Obnova elektroinstalace objektu MŠ Dvorská 30

Kompletní rekonstrukce elektroinstalace. V 1. etapě byla zrekonstruována polovina objektu.

Celkové náklady: cca 2,5 milionu Kč.

19-pred.1-39567-65754_600.jpg 19-po.1-86652-64383_600.jpg

Prodloužení veřejného vodovodu a vodovodní přípojky v podzámčí

Prodloužení vodovodu pro objekty podzámčí, včetně rekonstrukce vodovodních přípojek pro jednotlivé objekty a včetně obnovy kanalizace objektů. Celoplošné provedení chodníku ze žulové mozaiky podél objektů Zámek 2 a Zámek 3.

Celkové náklady: cca 1,4 milionu Kč.

20-pred-20159-33622_600.jpg 20-po-50940-29110_600.jpg

Kavárna na Poduklí

Modulový objekt kavárny je zhruba 18 metrů dlouhý a čtyři metry široký. Kavárna uvnitř nabízí posezení pro dvacítku lidí, hosté mohou využít také terasu.

Celkové náklady: včetně přípravy prostranství, úprav okolí a obnovení herních prvků i zeleně 6,6 milionu Kč.

21-pred-40916-50148_600.jpg 21-po.1-17758-53181_600.jpg

Zámecký park – cesta a brána

Dokončení 1. etapy spočívající v odbahnění zámeckého rybníčku, obnovy komunikace pro pěší kolem rybníčku k zámecké bráně a instalace nové kované brány z ulice Úvoz

Celkové náklady: cca 1 milion Kč.

23-pred.1-19797-48975_600.jpg 23-po-22959-12021_600.jpg

Veranda Obůrka – obnova střechy

Obnova střešního pláště a klempířských prvků objektu výletiště na Obůrce.

Celkové náklady: cca 850 tisíc Kč.

            aktualizováno: 16. 3. 2022, 13:27 h