Aktuální schválený rozpočet

Schválený rozpočet na rok 2023

Datum vydání: 23. 12. 2022

Schválil: schváleno na 2 zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 20. prosince 2022, usnesením č. 17

Celkové příjmy: 608.753.000 Kč

Celkové výdaje: 608.753.000 Kč

 

Schválený rozpočet na rok 2022

Datum vydání: 22. 12. 2021

Schválil: schváleno na 14. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 14.12.2021, usnesením č. 27

Celkové příjmy: 604.236.000 Kč

Celkové výdaje: 604.236.000 Kč

            aktualizováno: 27. 12. 2022, 06:08 h