Pozvánka a program zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva dne 21. 9. 2021

Starosta města Blanska

V Blansku dne 08.09.2021

Vážená paní, vážený pane, dovoluji si Vás pozvat na 13. zasedání Zastupitelstva města Blansko konané v úterý 21.09.2021 v 15:30 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1316/1, Blansko.

NÁVRH PROGRAMU

1.

Zahájení

 

2.

Schválení programu 13. zasedání zastupitelstva města

starosta

3.

Výkup pozemků pro rozšíření ČOV Blansko

SRM

4.

Výkup pozemků – k. ú. Blansko

SRM

5.

Výkup pozemku – k. ú. Olešná u Blanska

SRM

6.

Prodej pozemku – k. ú. Blansko

SRM

7.

Prodej pozemku – k. ú. Dolní Lhota

SRM

8.

Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti – k. ú. Horní Lhota u Blanska

SRM

9.

Průmyslová zóna Blansko – ukončení smlouvy s firmou Pyrotek a rozšíření využití plochy

SRM

10.

Výstavba bytových domů Blansko, Písečná

SRM

11.

Podpora rozvoje lokalit bydlení

SRM

12.

Žádost o individuální dotaci – Služby Blansko, s. r. o.

SRM

13.

Individuální dotace – odd. ŠKOL

SRM

14.

Individuální dotace – Horizont Blansko, z. s.

OVV

15.

Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2022

SOC

16.

Informace o zhodnocování finančních prostředků města za I. pololetí 2021

FIN

17.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

FIN

18.

Závěrečný účet „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí za rok 2020

FIN

19.

Zpráva o činnosti „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí září 2020 – srpen 2021

FIN

20.

Rozpočtová opatření

FIN

21.

Pomoc obcím postiženým tornádem

FIN

22.

Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města

starosta

23.

Interpelace členů zastupitelstva

starosta

 

            aktualizováno: 3. 8. 2020, 13:30 h