Přenos ze Zastupitelstva města Blansko


Další živý přenos se uskuteční v době konání zastupitelstva.

Odkaz na vysílání zde bude k dispozici nejpozději tři dny před zasedáním.

Záznam ze zastupitelstva bude poté přístupný v archivu.

 

ARCHIV ZÁZNAMŮ

Zastupitelstvo města Blansko 08.09.2020

délka záznamu: 3 h 55 min.
Záznam celého jednání.

00:00:00 | 1. Zahájení

00:04:02 | 2. Složení slibu

00:06:19 | 3. Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva města

00:07:31 | 4. Prodej pozemku v k. ú. Dolní Lhota – Mgr. Tesařová

00:09:49 | 5. Prodej pozemku v k. ú. Těchov – pí Sovíčková

00:11:43 | 6. Prodej pozemku v k. ú. Těchov – p. Moravec

00:13:41 | 7. Prodej pozemku v k. ú. Blansko – p. Šamořil

00:16:29 | 8. Žádost – M. S. Blanenská

01:52:54 | 9. Změna smluv, prodej pozemku – LL HOLDING a. s.

02:06:45 | 10. Směna pozemků v k. ú. Olešná u Blanska – pí Musilová, p. Žvak

02:10:50 | 11. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Blansko

02:13:59 | 12. Kupní smlouva – Pokladník

02:16:04 | 13. Kupní smlouva – přemostění

02:20:05 | 14. III/379 37 Blansko, přemostění – smlouva se společností K+R Projekt s. r. o.

02:23:14 | 15. Smlouva o právu provést stavbu s JMK – akce „BLANSKO, ulice Sadová – kr. silnice III/37440 – pěší komunikace“

02:25:38 | 16. Odpis pohledávek

02:31:39 | 17. Individuální dotace – Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z. s.

02:33:35 | 18. Individuální dotace – Horizont Blansko, z. s.

02:35:46 | 19. Informace o zhodnocování finančních prostředků města za 1. pololetí 2020

02:38:24 | 20. Rozpočtová opatření

02:44:54 | 21. Závěrečný účet „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí za rok 2019

02:47:56 | 22. Zpráva o činnosti „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí září 2019-srpen 2020

02:56:48 | 23. Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2021

02:59:53 | 24. Informativní zpráva o možných úsporách spotřeby energií v objektech města Blansko

03:30:55 | 25. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města

03:32:21 | 26. Interpelace členů zastupitelstva

            aktualizováno: 24.09.2020, 14:33 h