Obecně závazné vyhlášky

(vydává zastupitelstvo města)

Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 1 ze dne 26. 3. 2022

Obecně závazná vyhláška města Blansko o nočním klidu

Zastupitelstvo města Blansko se na svém 15. zasedání dne 15.03.2022 usnesením č. 31 usneslo vydat  na základě § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 5 odst. 7 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o některých přestupcích“) tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, zejména slavností nebo obdobných společenských akcí, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, než stanoví zákon o některých přestupcích.

Článek 2
Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 do 06:00 hodin. i)

Článek 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší

 1. Zkrácená doba nočního klidu pro celé území města Blansko, včetně jeho částí se vymezuje od 02:00 do 06:00 hodin, a to v následujících případech:

 1. v noci z 30.04. na 01.05. z důvodů tradiční akce Pálení čarodějnic,

 2. v noci z první soboty na neděli v měsíci červenci z důvodu konání venkovních hudebních produkcí v souvislosti se zahájením letních prázdnin,

 3. v noci z posledního pátku na sobotu v měsíci srpnu z důvodu konání venkovních hudebních produkcí v souvislosti s koncem letních prázdnin,

 4. v noci z 31.12. na 01.01. z důvodu konání novoročních oslav.

 1. Zkrácená doba nočního klidu pro část města Blansko, bez jeho částí (katastrální území Blansko) se vymezuje od 00:00 do 06:00 hodin, a to v následujících případech:

 1. v noci z 27.05. na 28.05.2022 z důvodu konání divadelního představení na nádvoří zámku,

 2. v noci z 11.06. na 12.06.2022 z důvodů konání charitativní akce You Dream We Run

 3. v noci z 25.06. na 26.06.2022 z důvodu konání akce MORAVA PARK FEST v zámeckém parku,

 4. v noci ze soboty na neděli v měsících červenec a srpen z důvodu promítání letního kina pod širým nebem na nám. Republiky,

 5. v noci z 09.07. na 10.07.2022 z důvodu konání každoročních závodů rádiem řízených automobilových modelů 12hodinovka o pohár města Blanska,

 6. v noci z 03.09. na 04.09.2022 z důvodu konání akce Kino open-air koncert na terase u kina,

 7. v noci z 10.09. na 11.09.2022 z důvodů večerního kulturního programu na nádvoří zámku.

 1. Zkrácená doba nočního klidu pro části města Obůrka a Češkovice se vymezuje od 02:00 do 06:00 hodin v noci z 09.07. na 10.07.2022 z důvodu konání tradiční Hasičské zábavy v části města Obůrka.

 2. Zkrácená doba nočního klidu pro část města Horní Lhota se vymezuje od 02:00 do 06:00 hodin v noci z 08.07. na 09.07., z 16.07. na 17.07., z 22.07. na 23.07., z 29.07. na 30.07., z 05.08. na 06.08., z 19.08. na 20.08. a z 26.08. na 27.08.2022 z důvodu konání tradičních tanečních zábav v části města Horní Lhota.

 3. Zkrácená doba nočního klidu pro část města Těchov se vymezuje od 02:00 do 06:00 hodin v noci z 16.07. na 17.07.2022 z důvodu konání oslav 110 let od založení SDH Těchov.

 4. Zkrácená doba nočního klidu pro část města Olešná se vymezuje od 02:00 do 06:00 hodin v noci z 23.07. na 24.07. a v noci z 27.08. na 28.08.2022 z důvodu konání akcí Večer s hudbou a Karneval.

 5. Zkrácená doba nočního klidu pro část města Klepačov se vymezuje od 02:00 do 06:00 hodin v noci ze 17.09. na 18.09. 2022 z důvodu konání oslav založení SDH Klepačov.

Článek 4
Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky se postihuje podle zvláštních předpisů.ii)


i) § 5 odst. 7 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

ii) Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h