Nemocnice Blansko obdrží dotaci na digitalizaci

18. července 2008, tiskové zprávy, přečteno: 4067×

31,67 mil. Kč na projekt digitalizace obdrží Nemocnice Blansko z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, přičemž celková předpokládaná hodnota investiční akce je 45 mil. Kč.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Digitalizace Nemocnice Blansko zahrnuje dodávku systému digitální skiagrafie, inovaci pracoviště počítačového tomografu (CT), nákup ultrazvukového přístroje pro RTG oddělení i digitálního kardiovaskulárního ultrazvukového systému s dopplerovským zobrazením barevného toku pro interní oddělení a panoramatického digitálního zubního RTG přístroje.

Součástí projektu je i pořízení pracovních stanic pro 40 pracovišť ve všech odděleních nemocnice, kde bude možné obrazové informace dále využívat v rámci diagnostiky a léčby pacientů, programového vybavení k archivaci a přenosu obrazových informací (PACS) a síťové infrastruktury dosahující parametrů potřebných ke kvalitnímu a rychlému přenosu informací.

K pacientům i zdravotnickému personálu se tak dostává přístrojové vybavení a navazující technologie, které vedle snížení radiační zátěže umožní i rozšíření spektra poskytovaných výkonů. Zkrátí se doba vyšetření, zvýší se kvalita a bezpečnost pacientů.

V současné době probíhá veřejná soutěž na dodavatele investiční akce, přičemž v souladu s harmonogramem předpokládáme zahájení dodávek přístrojů a souvisejících prací již v měsíci září. S novými možnostmi diagnostiky a léčby v blanenské nemocnici se tak budeme moci setkat ještě v roce 2008.

Ing. Milan Klusák
ředitel Nemocnice Blansko