Akční skupina MAS Moravský kras nabídne vzdělávací programy

5. září 2008, tiskové zprávy, přečteno: 4234×

MAS Moravský kras o.s. připravila od podzimu letošního roku do června následujícího roku v rámci projektu Na venkově pro venkov cyklus 15 vzdělávacích akcí pro obyvatele regionu zaměřený na rozvoj venkova a podnikání na venkově.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Akce jsou vždy dvoudenní. Začínají v pátek odbornými přednáškami v sídle místní akční skupiny ve Sloupě a pokračují v sobotu exkurzí na tzv. modelových lokalitách v regionu.

První akce je naplánovaná na 5. 9. 2008 a je zaměřena na ochranu povrchových a podzemních vod v Moravském krasu a okolí. Dozvíte se nejen jak pořídit malou domovní čistírnu odpadních vod nebo co to je kořenová čistírna, ale i něco o ochraně podzemních vod a jeskyní Moravského krasu.

Podnikatele v zemědělství určitě zaujme problematika tzv. nitrátové směrnice nebo informace o možnostech jak získat dotace na výstavbu nebo rekonstrukci jímek a hnojišť. V sobotu 6. 9. 2008 je připravena exkurze s odbornými lektory v okolí Sloupu a Ostrova u Macochy s dopravou na koňských spřeženích.

Další akce bude ve dnech 19.–20. 9. 2008 a bude zaměřená na využití obnovitelných zdrojů a úspory energie na venkově.

Akce jsou realizovány s finanční podporou z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Bližší informace o dalších akcích naleznete na www.spolekmoravskykras.cz.

Ing. Jozef Jančo