Připravenost Nemocnice Blansko v krizovém plánování ve zdravotnictví

31. října 2009, tiskové zprávy, přečteno: 3659×

Dne 30.9 2009 pořádala Nemocnice Blansko ve spolupráci s Asociací krizových manažerů ve zdravotnictví I. odborný seminář zaměřený na krizovou připravenost zdravotnických zařízení.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Akce s názvem „Úvod do krizové připravenosti“ proběhla pod záštitou starostky Města Blanska PhDr. Jaroslavy Králové v Blansku v Hotelu Panorama a byla určena pro ředitele, pracovníky krizového řízení a vedoucí pracovníky zdravotnických zařízení. Moderování se ujal MUDr. Josef Štorek Ph.D. z katedry urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ Praha.

Cílem celé akce bylo dát posluchačům ucelenou představu o potřebnosti aktivního zapojení zdravotnických zařízení do plánování a realizace krizové připravenosti rezortu zdravotnictví.

Seminář byl členěn do dvou bloků. Úvodní prezentace MUDr. Štorka byla zaměřena na bezpečnostní plánování resortu zdravotnictví včetně odkazů na platné legislativní normy. Další příspěvky, které přednesli Ing. Procházka (FVZ UO Hradec Králové), Ing. Hora (FN Bulovka) a Bc. Němečková (Nemocnice Blansko) se zabývaly teoretickou problematikou traumatologického plánování, připraveností zdravotnického zařízení na epidemii a pandemii, evakuací lůžkového zdravotnického zařízení a na možnosti vzdělávání v oblasti krizové připravenosti v rámci akreditovaných kurzů NCO NZO Brno.

Druhý blok semináře byl zaměřen spíše na praktické zkušenosti z realizovaných cvičení, jejichž cílem je prověření jednotlivých typů krizových plánů. Nedávno proběhlé cvičení složek IZS JmK Trauma 2009 zde bylo zhodnoceno nejen z pohledu Krajského úřadu JmK (Ing. Fišer), ale i z pohledu zúčastněných zdravotnických zařízení a to Úrazové nemocnice Brno (Ing. Neklapilová) a Fakultní nemocnice Brno (MUDr. Nestrojil). Na závěr byly prezentovány výsledky metodických cvičení lůžkových zdravotnických zařízení – evakuace Anesteziologicko-resuscitačního oddělení NsP Česká Lípa (p. Marková) a Iktové jednotky Nemocnice Blansko (Bc. Němečková).

Semináře se zúčastnilo 70 posluchačů, kteří se aktivně zapojili do diskuze k jednotlivým prezentacím. Vzhledem ke kladnému hodnocení posluchačů i přednášejících plánujeme na příští rok realizaci dalšího semináře věnovaného této problematice.

Bc. Jolana Němečková
Pracoviště krizové připravenosti Nemocnice Blansko