Onkologicky nemocní pacienti blanenského okresu se nemusí bát – kvalifikovanou onkologickou péči dostanou v Nemocnici Blansko

8. listopadu 2012, tiskové zprávy, přečteno: 3653×

Nemocnice Blansko je součástí sítě Národního onkologického registru, jehož okresní správu převzala 1.7.2012 a stala se tak spádovou oblastí hlášení onkologických onemocnění pro okres Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Činnost ambulance klinické onkologie má v Nemocnici Blansko dlouholetou tradici, má přímou návaznost na Masarykův onkologický ústav v Brně a právě lékaři z tohoto ústavu pečují v Blansku o onkologicky nemocné pacienty. Rádi bychom uklidnili naše stávající pacienty, že se změnami chodu onkologické ambulance v boskovické nemocnici se pro ně vůbec nic nemění (zejména stran medializované nutnosti cestovat pro kvalifikovanou onkologickou péči do Brna). Otevřené dveře mají i pacienti, kterých se změny provozu v Boskovicích týkaly.

Ambulance klinické onkologie v Nemocnici Blansko funguje s obecným zaměřením, docházejí sem pacienti s jakýmkoli druhem onkologického onemocnění s výjimkou malignit hematologických.

Ambulance využívá kompletní zázemí Nemocnice Blansko a velmi úzce spolupracuje s jednotlivými pracovišti. Zajišťuje konziliární onkologická vyšetření, u nově diagnostikovaných onemocnění s přímou návazností na místní či brněnské multidisciplinární týmy. V onkologické ambulanci Nemocnice Blansko se léčí pacienti perorální onkologickou léčbou a standardně se zde sledují pacienti i po ukončení onkologické terapie. Ambulance umožňuje i preventivní vyšetření pacientů se zvýšeným rizikem vzniku nádorového onemocnění s návazností na provedení genetické konzultace, stejně jako preventivní sledování pacientů s již prokázaným rizikem dědičnosti nádorových chorob.

V onkologické ambulanci je vyšetřeno v průměru 25 pacientů za den, převládají pacienti s nádory prsu a trávicího traktu.

V ambulanci ordinuje MUDr. Dagmar Adámková Krákorová každý čtvrtek od 7.00 do 15.00 hodin, jednou za 14 dní v úterý MUDr. Jiří Tomášek od 16.00 do 20.00 hodin.

Ambulance sídlí ve 3. podlaží lůžkové části Nemocnice Blansko.

Do ambulance je třeba se objednat, objednací lhůty nejsou delší než 14 dní. Ambulance garantuje dosavadní onkologickou péči jednak svým stávajícím pacientům, ale má své dveře otevřené i pro pacienty nové.

Objednávejte se na telefonním čísle 516 838 309, a to vždy ve čtvrtek od 7.00 do 16.00 hodin.


Bc. Kateřina Ostrá

Tisková mluvčí