Společný lůžkový fond v Nemocnici Blansko

12. února 2013, tiskové zprávy, přečteno: 3491×

V rámci pojišťovnami požadované restrukturalizace, která byla podmínkou pro uzavření klíčové smlouvy se všemi pojišťovnami, došlo v Nemocnici Blansko od 01.02.2013 ke vzniku Společného lůžkového fondu (se zachováním všech stávajících odborností) a tím ke snížení počtu akutního lůžkového fondu o 15 lůžek.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Restrukturalizace se vznikem společného lůžkového fondu je nutné opatření, které se však netýká jen blanenské nemocnice, ale v podstatě všech nemocnic. Nemocnice Blansko na základě příslibu restrukturalizace v závěru roku 2012 uzavřelo pětileté smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami a tím zajistilo budoucnost existence blanenské nemocnice.

Společný lůžkový fond znamená spojení různých oborů (odborností) lůžkové péče pod jedním primariátem a vede k zavedení optimalizace počtu lůžek s efektivním využitím lůžkových kapacit a personálu. Samozřejmostí je zachování dostupnosti zdravotní péče pro všechny občany. Společný lůžkový fond by současně s ekonomickými úsporami mohl pomoci i při zdokonalování týmové spolupráce.

V případě blanenské nemocnice se jedná o vytvoření společného lůžkového fondu plicního, kožního a interního oddělení. Pro pacienty to však výraznou změnu nepředstavuje, protože odbornost jednotlivých oborů zůstane zachována.

Snaha zachovat postavení v síti zdravotnických zařízení a udržet vyrovnané hospodářství nemocnice v kontextu celospolečenské ekonomické krize je spolu s poskytováním maximálně možné kvality zdravotní péče pro Nemocnici Blansko jednoznačná priorita.

V Blansku dne 8.2.2013

Bc. Kateřina Ostrá
tisková mluvčí