Vestibul Nemocnice Blansko projde v létě rekonstrukcí

10. května 2013, tiskové zprávy, přečteno: 3791×

Nemocnice Blansko plánuje realizaci projektu rekonstrukce vestibulu v přízemí budovy polikliniky. Reaguje tak na opakované a četné podněty ze strany veřejnosti na zkvalitnění a zrychlení orientace pacienta při průchodu nemocnicí.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Lidé vnímají absenci informačního centra při hlavním vstupu do nemocnice jako jeden z největších nedostatků nemocnice. Sekundárně je plán rekonstrukce vestibulu i v souladu s probíhající restrukturalizací a centralizací ambulantních provozů v Nemocnici Blansko.

K plánované přestavbě byla vypracována studie, která byla schválena Radou Města Blanska. Na základě této studie a následného výběrového řízení je v současné době dokončována příprava projektové dokumentace. Projekt bude Nemocnici Blansko předán do 30.5.2013. Realizace tohoto projektu proběhne za optimálních podmínek v následujících letních měsících. Rekonstrukce pacientům přinese zejména zmíněné nové informační centrum, kde bude k dispozici pro snadnou a rychlou orientaci recepční. Nebude zde chybět možnost kopírování a jiné běžné služby informačních center. Také zde vznikne klidová zóna s kantýnou.

Celková cena plánované rekonstrukce bude okolo částky 1,8 mil. Kč. Na tento projekt získala Nemocnice Blansko dotaci z Jihomoravského kraje, která celou investici pokryje. Pro nemocnici to tudíž nebude finanční zásah, který by její chod ovlivnil.

vestibul nemocnice
Stávající podoba vstupního vestibulu do Nemocnice Blansko.

Před vlastním započetím stavebních prací bude Nemocnice Blansko veřejnost včas informovat, a to zejména v souvislosti s možnými omezeními provozů. Hlavním omezením pro veřejnost bude zřejmě zúžení chodeb, odstranění sedaček a dočasný výpadek nebo omezení provozu kantýny a lékárny. Pracoviště informací zůstane po celou dobu rekonstrukce plně funkční na stávajícím místě u hlavního vjezdu do areálu Nemocnice Blansko. O všech změnách budou příchozí občané informováni prostřednictvím vylepených cedulek se směrovkami a samozřejmě na webových stránkách nemocnice.

Věříme, že se vestibul touto přestavbou změní  ve více vyhovující prostor pro potřeby našich provozů, ale zejména potřeby našich pacientů, kterým nejen průchod, ale i případný pobyt v nemocnici maximálně usnadní. 

Bc. Kateřina Ostrá
tisková mluvčí