Sítě LTE mohou rušit televizní příjem

12. ledna 2016, tiskové zprávy, přečteno: 3844×

České Radiokomunikace, a. s. informují jak postupovat v případě rušení televizního příjmu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Výsledkem digitalizace televizního vysílání, dokončené v roce 2012, bylo také odebrání části televizních kmitočtů v pásmu 800 MHz ve prospěch mobilních sítí.

Tyto, ale i další kmitočty (1 800 a 2 600 MHz) získali všichni tři stávající mobilní operátoři v aukci kmitočtů v roce 2014. Díky nově přiděleným kmitočtům (zejména jde o kmitočty v pásmu 800 MHz) jsou mobilní operátoři povinni pokrýt do pěti let 98 % území ČR signálem LTE (Long Term Evolution), což je širokopásmová technologie určená pro vysokorychlostní přenos dat v mobilních sítích, někdy označována i jako 4G.

V prvním pololetí 2014 byla zahájena výstavba sítí LTE a současně došlo k zahájení zkušebního provozu v nově přidělených pásmech, a to i v původním TV pásmu 800 MHz. Hlavním důvodem zkušebního provozu je ověřování, zda nedochází k rušení příjmu zemského digitálního televizního vysílání v okolí základnových stanic mobilních sítí. Všechny stávající televizní přijímače, set-top-boxy a přijímací antény jsou totiž konstruovány i pro příjem TV kmitočtů v pásmu 800 MHz, kde však nyní vysílají právě LTE základnové stanice, což může způsobovat rušení televizního příjmu.

Informace týkající se uvádění LTE sítí do provozu, resp. plnění podmínek výběrového řízení vztažených k pokrytí obyvatel a území České republiky službami mobilního vysokorychlostního přístupu k internetu jednotlivých mobilních operátorů, jsou dostupné na stránce http://lte.ctu.cz/.

Harmonogram spouštění základových stanic LTE je v aktualizované podobě k dispozici na webu: http://start-lte.ctu.cz.
Stanovením povinného dvouměsíčního zkušebního provozu každé základnové stanice uváděné do provozu v pásmu 800 MHz je vytvořen prostor pro eliminaci případných negativních dopadů rušení.

Za určitých podmínek se mohou při výstavbě sítí LTE vyskytnout problémy s rušením pozemního televizního příjmu. Jak ukazují zkušenosti ze zahraničí, rušení TV příjmu se může projevovat v okolí základnových stanic LTE do vzdálenosti několika set metrů.

Kdy a jak rušení TV vzniká

Vznik rušení TV příjmu se může vyskytovat zejména v následujících situacích:

 • v okolí základnové stanice LTE (cca 500 m), pracující zejména na nejnižším kanálu LTE 791 MHz až 801 MHz
 • v místech, kde je TV signál slabý
 • při použití antény se zesilovačem signálu, zejména širokopásmovým
 • v oblastech příjmu vyšších televizních kanálů 59 a 60 (tj. kmitočtů 774 MHz až 790 MHz, týká se hlavně oblastí Praha, Brno, Karlovy Vary, severní části východních Čech)
 • v okolí účastnického terminálu LTE (telefon) umístěného v blízkosti TV přijímače
 • při nevhodné montáži anténního systému nebo jeho závadě, při použití náhražkové antény, aktivní pokojové televizní antény

Rušení se projevuje

 • kostičkováním nebo zastavením (zamrznutí) obrazu
 • krátkodobým výpadkem nebo zkreslením zvuku
 • úplnou ztrátou obrazu a zvuku
 • selháním nebo nenaskočením programu (kanálu), při přepnutí na jinou programovou pozici

Co dělat, když…

Co dělat poté, co zjistíte, že ve vaší obci byla právě spuštěna síť LTE a obrazovka vám začala „kostičkovat“?

 1. Přesvědčte se, že váš televizor je stále stejně připojen k anténě a zda vaši sousedé mají stejné problémy (vhodnost anténního systému).
 2.  Obraťte se na Český telekomunikační úřad (ČTÚ), který je oprávněn stížnost řešit (Jihomoravská oblast: tel.: 541 428 614, e-mail: grenarm@ctu.cz)

Kdo provede měření a uhradí náklady s odstraněním?

ČTÚ provede měření na místě a následně rozhodne o oprávněnosti stížnosti na rušení. Pokud je stížnost oprávněná, dojde k úhradě nákladů na odstranění rušení ze strany mobilního operátora.

ČTÚ přijal opatření, která negativní dopady za rušení televizního signálu zmírňují:

 • Budovaná mobilní síť provozovaná v pásmu 800 MHz musí splňovat podmínky zakotvené v rozhodnutí o přídělu rádiových kmitočtů.
 • Každá základnová stanice uváděná do provozu v pásmu 800 MHz bude testována v rámci povinného dvouměsíčního zkušebního provozu, což pomůže včas identifikovat a řešit případy rušení. Výsledky zkušebního provozu budou podkladem pro případné změny technických parametrů základnové stanice. ČTÚ bude průběžně informovat veřejnost (starosty dotčených obcí) o termínech zahájení zkušebního provozu v dané lokalitě.
 • V případě významného rušení má Úřad pravomoc provoz BTS přerušit, což bylo již i v praxi aplikováno.
 • ČTÚ vytvořil pracovní skupinu složenou ze zástupců provozovatelů vysílacích sítí DVB-T a sítí LTE. Skupina umožní lepší komunikaci zainteresovaných subjektů při řešení případných potíží.
 • ČTÚ proškolil servisní firmy, které budou odstraňovat vzniklá rušení. Jejich seznam byl zveřejněn. (zde)

Oznámení o rušení

 • Kontakty na odborné pracovníky místně příslušných odborů ČTÚ, určené k řešení problematiky rušení signály LTE.


České Radiokomunikace a. s.