Strukturální šetření v zemědělství 2016

12. září 2016, tiskové zprávy, přečteno: 1574×

ČSÚ připravuje výběrové Strukturální šetření v zemědělství 2016 (Zem 2016).

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

ČSÚ připravuje výběrové Strukturální šetření v zemědělství 2016 (Zem 2016), které je realizováno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 ze dne 19. listopadu 2008, o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a o statistickém zjišťování o metodách zemědělské výroby, na základě zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a Programu statistických zjišťování na rok 2016.

Smyslem zjišťování je získání srovnatelných údajů ze všech členských států Evropské unie k určování zemědělské a agroenvironmentální politiky Společenství. Data jsou využívána také k aktualizaci Zemědělského registru vedeného Českým statistickým úřadem.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky u 11 961 zemědělských subjektů provozujících zemědělskou výrobu v rozsahu stanoveném prahovými hodnotami šetření.

Způsob zjišťování je kombinovaný, sběr dat probíhá tazatelsky, poštou a elektronickou poštou.

Tazatelské šetření v terénu proběhne v době od 12. záři do 15. listopadu 2016 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.

Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením pro tazatele. Tyto doklady ve spojení s občanským průkazem opravňují tazatele k provedení Strukturálního šetření v zemědělství 2016. Vedle externích tazatelů se do šetření může zapojit i zaměstnanec ČSÚ, který se prokáže průkazem zaměstnance ČSÚ.

Případné dotazy zodpoví pracovnice Krajské správy ČSÚ v Brně pověřeného řízením Strukturálního šetření v zemědělství 2016 v Jihomoravském kraji Mgr. Michaela Kolářová, tel. 542 528 233.

Ing. Helena Kratochvílova
ředitelka Krajské správy ČSU v Brně