Bílá pastelka po roce opět v ulicích

4. října 2018, tiskové zprávy, přečteno: 1808×

Devatenáctý ročník celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka proběhne u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole ve středu 17. října 2018. Její výtěžek podpoří speciální služby pro těžce zrakově postižené poskytované v celé ČR.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Do ulic s kasičkami a v tričkách s emblémem Bílé pastelky vyrazí kolem 2 600 dobrovolníků, převážně z řad středoškolských studentů. Za minimální příspěvek 30 korun  nabídnou zájemcům bílou pastelku.

Zakoupením pastelky podpoříte zejména tyto projekty: výcvik vodicích psů; odstraňování dopravních, orientačních a dalších bariér, se kterými se nevidomí každodenně potýkají na ulicích, v dopravních prostředcích a v budovách; volnočasové a sportovní aktivity; vydávání časopisů pro nevidomé nebo převod tištěných knih do podoby, ve které je mohou nevidomí číst za pomoci počítače.

Značná část prostředků také poputuje na služby spojené s návratem lidí osleplých v dospělosti zpět do běžného života (nácvik prostorové orientace a chůze s bílou holí, výuku Braillova písma aj.).

Pořadatelem sbírky je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek (SONS ČR, z. s.).

Marie Reková
SONS ČR, z. s., oblastní odbočka Blansko