Studenti Gymnázia Blansko se v Německu setkali na wattovém moři s přílivem

9. listopadu 2018, tiskové zprávy, přečteno: 3075×

Projekt výměnných pobytů Gymnázia Blansko s žáky z německé školy v Oytenu probíhá již druhým rokem. Ve dnech 13. až 20. října 2018 odjelo patnáct žáků se třemi vyučujícími poznávat život a jazyk našich sousedů.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Poté, co v dubnu 2018 přijali pozvání do Blanska naši hosté z Německa, čeští žáci se svými pedagogy navštívili koncem října partnerskou školu IGS v Oytenu, městečku, které leží ve spolkové zemi Niedersachsen na severu Německa.

Účastníci výměny, tedy partneři a partnerky projektu, se již navzájem znali a byli ubytováni v rodinách dětí, které žily v dubnu v Blansku u nich doma. Během společného programu se hosté seznámili s městem Oyten a jeho okolím, následovala také cesta do Brém.

studenti-z-gymnazia-blansko-51329-0_550.jpg
Blanenští gymnazisté navštívili v rámci svého studijního pobytu také Brémy, kde si pořídili společný snímek u světoznámého sousoší Brémských muzikantů. Foto: K. Pernicová

O víkendu měly děti příležitost strávit čas při společných aktivitách v hostitelských rodinách. Někteří se vypravili do Hamburgu, jiní do zábavních center a zoologických zahrad v okolí.

Zatímco při dubnové návštěvě německých studentů v Blansku bylo hlavním těžištěm projektu poznávání Chráněné krajinné oblasti Moravský kras, v Oytenu to bylo zkoumání národního parku Wattová moře (Nationalpark Wattenmeer), který je od roku 2009 zařazen mezi světové přírodní dědictví UNESCO.

Žákyně a žáci při vedených prohlídkách wattového moře v Dorum-Neufeld pozorovali rozmanitost života živočichů a v Domě přírody pak prováděli následná pozorování a zkoumání vlastnoručně nasbíraných živočichů pomocí binokulárních dalekohledů a mikroskopů např. kraba pobřežního, garnáta obecného, pískovníka rybářského, wattového šneka či skrobikuly ploché.

Při druhé prohlídce wattového moře navštívila skupina město Cuxhaven, kde mohli účastníci zažít obzvláště zřetelně příliv a odliv, což se u teenagerů ze středoevropského Blanska setkalo s neskrývaným nadšením. Během tříhodinového pobytu na wattech žáci sledovali střídání změn přílivu a odlivu na vlastní kůži a jedinečný zážitek, zaznamenaný mobilní technikou náctiletých, ve vteřině zaplavil sociální sítě.

Ani silný vítr od Severního moře nedokázal přehlušit výkřiky nadšení a radosti z prožitého okamžiku. V rámci vyučovacích hodin ve škole se pak žáci ve skupinách podrobněji zabývali rostlinami a živočichy wattového moře a zpracovali následně ze získaného materiálu a fotografií společnou prezentaci. Pracovní skupiny byly sestaveny z německých a českých dětí a prezentace byly opatřeny popiskami v obou jazycích – česky a německy. Takto zpracované prezentace předvedli na závěr projektu žákům školy.

studenti-z-gymnazia-blansko-44132-0_550.jpgBěhem návštěvy Cuxhavenu mohli gymnazisté z Blanska zažít pro Středoevropany mimořádně vzácné okamžiky přílivu i odlivu. Foto: J. Žilková

Cíli těchto aktivit jsou rozvoj mezinárodních vztahů, výchova k toleranci a mírovému soužití, odstranění jazykových bariér, používání cizího jazyka, podpora motivace k učení se cizímu jazyku, podpora sebepoznání a zvýšení sebevědomí.

Program je nastaven tak, aby byli žáci nuceni mezi sebou co nejvíce komunikovat a aby vzájemně navázaná partnerství pokračovala nadále aktivně i po skončení návštěvy. Společné akce upevňují osobní kontakty, učí účastníky akceptovat odlišný životní styl jiné země. Dále mají podobné aktivity ukázat, že rozdílné jazyky netvoří hranice porozumění a že se vzájemně můžeme od sebe navzájem mnohé naučit a společně mnohého dosáhnout.

Doufáme, že naše spolupráce za podpory Česko-německého fondu budoucnosti bude pokračovat i nadále a už se těšíme na duben 2019, kdy nás naši kolegové z partnerské školy opět na Gymnáziu v Blansku navštíví.

Studentský film z projektu lze zhlédnout na www.gymbk.cz.

Jana Žilková
Gymnázium Blansko