Ve škole soutěží v matematice

19. ledna 2019, tiskové zprávy, přečteno: 1947×

Ptáte se, kde? Přece v ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17. Zde se již dvacet roků scházejí žáci základních škol a víceletých gymnázií našeho okresu, aby v matematických soutěžích změřili svoje schopnosti vyřešit úlohy okresních kol.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

logo-skoly-99450-0_550.jpgJsou to žáci, kteří umí využít znalosti z výuky a logické uvažování k řešení netradičních náročnějších úkolů. Matematika pro ně i díky soustavné a kvalitní práci učitelů není obávaným předmětem. V minulém školním roce se okresních kol zúčastnilo 371 žáků, což není málo. Mezi soutěžícími jsou pravidelně i žáci ZŠ Salmovy.

Soutěžní rok startuje tradičně koncem ledna Matematickou olympiádou žáků 5. a 9. ročníku, v dubnu probíhá Matematická olympiáda žáků 6. až 8. ročníku a květen patří Pythagoriádě žáků 5. až 8. ročníku. Poznatky z organizace okresních kol ukazují, že žáci, kteří se olympiád účastní již v 5. ročníku, pokračují v soutěžích i v dalších letech, čímž získávají cenné zkušenosti pro studium na střední škole.

Nikdo určitě nepochybuje o významu role učitele ve výuce matematiky. Proto se ZŠ Salmova stala partnerskou školou projektu Polygram, který je zaměřen právě na učitele matematiky. Na „Salmovce“ se tak v rámci projektu scházejí učitelé okresu Blansko, aby řešili společně problematiku výuky, vyměňovali si zkušenosti, a získávali další podněty do svých hodin. Získávají také šanci zúčastnit se dalších aktivit, jako jsou matematické dílny, workshopy či exkurze do zajímavých míst, což napomáhá tomu, aby se matematika pro žáky stala předmětem nejen potřebným, ale i atraktivním.

Před blížícím se startem matematických soutěží tedy přejeme žákům i učitelům, aby měli radost nejen ze svých výsledků, ale i z nových zkušeností a matematických dobrodružství…

Josef Škvařil
ředitel školy