Dopravní výchova se vyučuje „v novém kabátě“

26. března 2019, tiskové zprávy, přečteno: 2210×

Poslední březnové pondělí byla v Blansku zahájena jarní část Dopravní výchovy, která je určená žákům 4. ročníků základních škol. Tato výuka navazuje na podzimní přípravu dětí a má vést k ukotvení a zdokonalení dříve nabytých znalostí a dovedností. Probíhá přesně podle Tematického plánu ministerstva dopravy a je součástí rámcových vzdělávacích programů pro ZŠ, stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

na-dopravnim-hristi-v-blansku-jsou-nove-znacky-a-prvky.-36927-0_550.jpg

Děti si na dopravním hřišti oblíbily zejména železniční přejezd. Foto: A. Lakota

Město Blansko je garantem této výuky a k jejímu výkonu pověřilo Autoškolu Pernica s.r.o., která již řadu let zajišťuje tuto výuku nejen pro čtvrťáky z blanenských škol, ale i dalších základních škol okresu Blansko.

Teoretická příprava žáků probíhá na MŠ a ZŠ Salmova, kde je vyhrazena jedna z učeben, právě pro účely výuky dopravní výchovy. Tato učebna prošla v zimních měsících výraznou rekonstrukcí. „Byly nainstalovány nové, moderní prvky pro interaktivní výuku, včetně internetového připojení, což velmi zefektivní teoretickou přípravu dětí, zejména pak řešení dopravních situací“, vysvětlila jedna z lektorek Jana Sedláková.

na-dopravnim-hristi-v-blansku-jsou-nove-znacky-a-prvky.-11673-0_550.jpg

Na dopravním hřišti v Blansku jsou i semafory, které ve městě chybí. Foto: A. Lakota

Praktická část výuky probíhá na dětském dopravním hřišti, které v posledních letech prošlo výraznou obměnou. Kromě technického zázemí, které bylo nahrazeno za nové již v předchozích letech, došlo loni k modernizaci samotné jízdní dráhy. Výměnou kompletně prošla světelná signalizace, která v Blansku chybí a mnohdy je tedy dopravní hřiště pro děti jedinou možností, jak se s ní na vlastní kůži setkat. Rovněž jsou tam nové prvky, jako zúžení vozovky, či železniční přejezd, jehož správné přejíždění si děti velice oblíbily.

na-dopravnim-hristi-v-blansku-jsou-nove-znacky-a-prvky.-17675-0_550.jpg

Děti si na dopravním hřišti oblíbily zejména železniční přejezd. Foto: A. Lakota

Za aktiv BESIP při MěÚ Blansko, bych rád na tomto místě poděkoval vedení a pracovníkům MŠ a ZŠ Salmova, za jejich pozitivní přístup, ochotu, vstřícnost a spolupráci nejen při dopravní výchově čtvrťáků a věřím, že tato naše spolupráce bude pokračovat ve stejném duchu i do budoucna.

Stejně tak bych chtěl poděkovat vedení města Blanska, které především svými investičními akcemi dopomohlo k tomu, že dnes máme v Blansku učebnu a dětské dopravní hřiště, disponující moderními prvky pro kvalitní přípravu nejmladších účastníků silničního provozu. Poděkování si zaslouží také Autoškola Pernica s.r.o., zejména náš dík patří Aleně Kubínové a Janě Sedlákové, které jsou lektorkami dopravní výchovy a aktiv BESIP s nimi spolupracuje na celé řadě dalších projektů, uskutečňovaných v průběhu roku. Velice si této vzájemné spolupráce vážíme.

dopravni-vychova-v-blansku-probiha-v-novem-kabate.-28964-0_550.jpg

Dopravní výchova v Blansku se teď vyučuje v "novém kabátě". Foto: A. Lakota

Na závěr dovolte, abychom dětem popřáli, ať se jim v novém prostředí líbí a odnesou si spoustu nových informací, které využijí při pohybu na pozemních komunikacích, chodnících, cyklostezkách, či stezkách pro chodce.

Aleš Lakota

aktiv BESIP Blansko

 

   vložil: Ondřej Požár, tiskový mluvčí / sekretariát starosty