Kulturní středisko města Blanska hledá vedoucího dramaturga

12. června 2019, tiskové zprávy, přečteno: 2718×

Kulturní středisko města Blanska hledá zájemce o pozici vedoucího dramaturga.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Co bude Vaše náplň práce?

 • kompletní dramaturgie KSMB (koordinace dramaturgické činnosti střediska, kina a galerie)

 • zajištění provozu kina

 • podpora a vedení zkušeného týmu kolegů

 • propagace akcí KSMB (tištěné i elektronické výstupy)

 • navazování spolupráce s dalšími aktéry na poli kulturního a společenského života v regionu i mimo region

Co od Vás vyžadujeme?

 • splnění minima formalit typu státní občan ČR (případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt), způsobilost k právním úkonům, zdravotní způsobilost k výkonu práce

 • dosažení alespoň úplného středoškolské vzdělání ukončeného maturitní zkouškou (výhodou vzdělávání v oblasti managementu v kultuře nebo jiném příbuzném oboru souvisejícím s kulturou a kinematografií)

Co od Vás očekáváme?

 • manažerské schopnosti: plánování, organizace, řešení problémů, nové nápady a inovativní přístupy, kreativita, motivace svěřeného týmu kolegů

 • pokročilou znalost práce s ICT a chuť se v této oblasti dále rozvíjet

 • vysoké pracovní nasazení, časovou flexibilitu, práci o víkendech a státních svátcích

 • aktivní řidičské schopnosti (sk. B)

Co Vám nabízíme?

 • zázemí stabilní městské příspěvkové organizace

 • pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup k 01.08.2019 nebo dle dohody

 • platové zařazení v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 10

 • možnost flexibilní pracovní doby

Lhůta pro dodání písemné přihlášky

 • 8. července 2019 do 09:00 hodin

Náležitosti přihlášky

 1. Vaše jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní telefon, kontaktní email, datum a podpis

 2. Váš strukturovaný životopis a motivační dopis pro práci v KSMB (max. 1 A4)

 3. prostou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 4. výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)

 5. a nakonec souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ke zpracování, shromažďování, užívání a uchovávání jeho osobních údajů za účelem výběrového řízení

Písemnou nabídku s náležitostmi doručte v zalepené obálce označené jako „VŘ – dramaturg“ na adresu :

Pavel Langr
ředitel
Kulturní středisko města Blanska,
Hybešova 240/1
678 01 BLANSKO

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

 

   vložil: Kryštof Severa, redaktor