Pacienty v Nemocnici Blansko vyšetří nový mamograf

18. února 2020, tiskové zprávy, přečteno: 3111×

Nový mamografický přístroj určený pro včasné odhalení patologických, zejména nádorových změn na prsu, pořídila Nemocnice Blansko na radiodiagnostické oddělení. Jeho byl slavnostně zahájen v pátek 14. února 2020. Přístroj, který ročně v Blansku vyšetří zhruba šest tisíc pacientů, žen ale i mužů, nahradil mamograf, který v blanenské nemocnici sloužil už deset let.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Původní přístroj jevil již výrazné známky opotřebení a nefunkčnosti některých součástí a současně končila jeho servisní podpora. Byť při pravidelných kontrolách splňoval veškeré radiační i další technické podmínky, z pohledu zákona byl už na hranici existence. Proto se vedení nemocnice rozhodlo mamograf vyměnit.
Na sklonku léta roku 2019 proběhlo výběrové řízení, ve kterém byl vysoutěžen přístroj splňující kritéria vyhlášky o mamárním screeningu v ceně 4 mil. korun. V závěru roku 2019 byl přístroj nainstalován do stávající vyšetřovny, kde byly provedeny nutné stavební úpravy. Od druhého týdne měsíce ledna 2020 je celé mamografické pracoviště opět v provozu.


Nový mamograf nyní pořídí přesnější snímky, zařízení obsahuje moderní zobrazovací řetězec – tj. zdroj záření a receptor obrazu. Tyto komponenty se podílejí zásadně na kvalitě vzniklého snímku. A kvalitní snímek je základem pro snazší a přesnější rozlišení normálních a patologických změn a tedy pro správné stanovení diagnózy.
Mamograf mimo jiné slouží i k cílenému odběru histologických vzorků z potenciálně problematického ložiska v prsu. Odběr se provádí za pomoci zařízení pro prostorovou navigaci – stereotaxe. Tato komponenta byla u minulého přístroje opotřebením nefunkční a pacienty bylo nutné odesílat k tomuto zákroku mimo nemocnici na jiné akreditované pracoviště. S pořízením nového mamografu teď možné veškerá potřebná vyšetření provést v Nemocnici Blansko.

„Věřím, že nový přístroj bude přínosem pro radiodiagnostické oddělení a hlavně pro pacienty Nemocnice Blansko. Přeji všem, aby fungoval dlouho a bez potíží a aby bylo vyšetření s pozitivním výsledkem co nejméně,“ uvedl místostarosta Blanska František Hasoň, který se s novým mamografem seznámil mezi prvními  spolu se zástupci vedení města Blanska i zaměstnanci Nemocnice Blansko.

Pracoviště pravidelně při auditech splňuje náročné podmínky Komise odborníků pro mamární diagnostiku (KOMD) při Ministerstvu zdravotnictví České republiky. Poslední podrobný audit, ve kterém sme obstáli, se uskutečnil na podzim roku 2019 a Ministerstvo zdravotnictví v prvních dnech roku 2020 vydalo Nemocnici Blansko osvědčení na další tři roky. Ta je tedy zařazena mezi 65 pracovišť mamárního screeningu v České republice.


Ročně mamografické pracoviště blanenské nemocnice vyšetří kolem 6000 screeningových mamografií zaměřených na časný záchyt patologických změn u bezpříznakových žen. Dalších necelých 600 vyšetření je tzv. diagnostických, týká se těch pacientů, kteří jsou buď sledovaní se zjištěným onemocněním prsu, nebo těch, kteří přicházejí k vyšetření s tím, že mají nějaké potíže s prsy. A to se netýká jen žen, ale i mužů.
Velmi důležitá je prevence – včasný záchyt onemocnění výrazně zvyšuje šanci na uzdravení. Ženám nad pětačtyřicet let zdravotní pojišťovny hradí screeningové – preventivní mamografické vyšetření prsu každé dva roky. Nemocnice Blansko se každoročně zapojuje také do preventivní akce s názvem Boj za zdravá prsa, kdy se v kombinaci s poukázkami společnosti Avon mohou nechat zdarma vyšetřit i ženy pod pětačtyřicet let.

Vladimíra Danihelková,  ředitelka Nemocnice Blansko 

Kateřina Ostrá, tisková mluvčí

Foto: Pavla Komárková