Město rozdá lidem žijícím v místích částech tisíc kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad

9. března 2020, tiskové zprávy, přečteno: 4172×

Tisíc kontejnerů na biologický odpad začne tento týden rozdávat v místích částech Blansko. Plastové nádoby o objemu 240 litrů, speciálně upravené pro sběr biologicky rozložitelných odpadů, dostanou v první vlně lidé žijící v místních částech města – tj. v Lažánkách, Olešné, Hořicích, Horní a Dolní Lhotě, Obůrce, Češkovicích, Klepačově a na Těchově. Hnědé nádoby tam od 1. dubna plně nahradí dosud používaný pytlový svoz.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Přímo v Blansku bude pytlový svoz pokračovat, město už ale podalo žádost o dotaci, s níž by kontejnery na bioodpad zájemcům nabídlo příští rok.

V místních částech Blanska začne město rozdávat nádoby ve spolupráci s dobrovolnými hasiči a občanskými aktivitami už tuto a příští sobotu. „Věříme, že s novými nádobami se ještě zdokonalí systém sběru biologicky rozložitelných odpadů ve městě. Kontejner vzhledově podobný běžné popelnici bude mít každý u svého domu, očekáváme, že se díky tomu zvýší množství vytříděného biologicky rozložitelného odpadu a klesne jeho podíl ve směsném komunálním odpadu,“ potvrdil starosta Blanska Jiří Crha..

Nové kontejnery by měly zjednodušit manipulaci s bioodpadem, nebude také třeba řešit následnou likvidaci dosud používaných plastových pytlů. Svozová firma bude kontejnery od rodinných domů vyvážet od dubna do listopadu, vždy jednou za 14 dní ve čtvrtek. v Kompostárně Blansko se pak zbytky ovoce či zeleniny, pečiva, skořápky nebo odpad ze zahrádek jako je tráva, listí či menší větve zpracuje na biologické hnojivo.

Před začátkem letošní pěstitelské sezony město Blansko pořídilo tisícovku 240 litrových sběrných nádob speciálně upravených k ukládání biologicky rozložitelného odpadu, dostanou je obyvatelé rodinných domů v místních částech města Blanska

Blansko do pořízení kontejnerů investovalo přes 1,8 milionu korun. Většinu nákladů ale získá zpět díky dotaci od ministerstva životního prostředí, ta by měla pokrýt 85 procent nákladů. Obyvatelé místních částí Blanska, kteří budou mít o plastovou nádobu zájem, ji obdrží zdarma. S rozdělováním plastových kontejnerů teď městu pomohou členové Sboru dobrovolných hasičů a členové občanských aktivit.

S distribucí pomohou dobrovolní hasiči

V jednotlivých místních částech města se nádoby na biologicky rozložitelný odpad budou rozdávat ve spolupráci s doborovolnými hasiči. „Předávání nádob proběhne ve dvou termínech, v sobotu 14. března a v případě zájmu také o týden později, tedy v sobotu 21. března, vždy od 8 do 12 hodin. Stačí, když zájemci podepíší formulář o převzetí a kontejner si poté odvezou domů,“ popsal Pavel Viktorin z odboru komunální údržby, který má projekt na starosti. „Jsme moc rádi, že nám hasiči a občanské aktivity s distribucí nádob pomáhají,“ poděkoval.

Kontejnery dostanou jen ti, kdo o ně budou mít zájem. „Je ale třeba upozornit, že od dubna už v místních  částech kontejnery plně nahradí pytlový svoz bioodpadu. Pokud pak někdo nechá pytle u cesty, bude to hodnoceno jako vytváření černé skládky,“ dodává Pavel Viktorin. Informace o tom, co do nádoby patří, je umístěna na etiketě na každém kontejneru, v případě nejasností se ale lidé mohou obrátit i na obsluhu blanenské kompostárny.

Popelnice speciálně upravené na sběr biologicky rozložitelného odpadu o objemu 240 litrů a nosnosti 96 kg

V Blansku vytřídí 1 453 tun bioodpadu ročně

Pro obyvatele Blanska, kteří žijí přímo ve městě, se zatím nic nezmění, zde místní mohou zbytky rostlinného původu ukládat nadále do některého z 39 velkokapacitních kontejnerů o objemu 1.100 litrů, které jsou přistavěné na sídlištích a u zahrádkářských kolnií, mohou je ale také sami odvézt do sběrného dvora Na Brankách či u Horní Lhoty, nebo přímo do kompostárny. Občané Blanska, kteří mají uhrazený poplatek za komunální odpad, si za takto dovezený vytříděný bioodpad mohou zdarma odvézt stejný objem již zpracovaného kompostu.

„Podobný model jako v místních částech chceme postupně nabídnout i v centrální části Blanska, už máme na ministerstvu životního prostředí podanou žádost o dotaci na dalších 950 separačních nádob. Zatím zde ale bude dál fungovat pravidelný svoz pytlovaného bioodpadu, od dubna do listopadu vždy ve středu jednou za 14 dní,“ uvedl starosta Blanska Jiří Crha.

Vytříděné organické zbytky neživočišného původu uložené v pevných pytlech lze ukládat přímo u silnice. „Pytle s bioodpadem je nutné ukládat v dostatečné vzdálenosti od nádob na komunální odpad, jako jsou kontejnery nebo klasické popelnice, aby nedošlo k záměně s běžným komunálním odpadem. Na místě by měly pytle být  s předstihem, nebo v den svozu nejpozději do 7 hodin ráno,“ upozorňuje Pavel Viktorin.

Podle statistik odboru komunální údržby lidé v Blansku ročně vytřídí 1 453 tun bioodpadu:

 • 342 tun biologicky rozložitelného odpadu za rok lidé sami dovezou na kompostárnu
 • 261 tun pochází z kontejnerů o objemu 1 100 litrů
 • 340 tun se vytřídí pomocí pytlového sběru
 • 53 tun lidé sami dovezou na sběrná střediska
 • 7 tun váží odstrojené vánoční stromečky
 • 450 tun za rok pochází z údržby zeleně, kterou provádí Technické služby města Blanska

Kde najdete kontejnery na bioodpad

Sídliště:

 • Písečná – na začátku ulic Jasanová a Pod Javory
 • Sever – ulice Dvorská u domu č. 90 a Absolonova
 • Zborovce – v polovině ulice Kamnářská, v ulici Okružní nad restaurací

Zahrádkářské lokality:

 • Komenského (u Technických služeb Blansko), Hořická (u separace v horní části), Bačina, Hořice (točna MHD a požární zbrojnice), Olešná, Klepačov (točna MHD), 9. květen (naproti č. 61, u křižovatky 9. května s Nad Žlíbkem), Sadová (u prodejny koberců), Žižlavice, Lesní město, Češkovice (pod hotelem Panorama), Zahradní Město (u separace), lokalita Újezd (lom), Zborovec (u restaurace), Březinky

Kdy se bude svážet

 • Město Blansko: středy 1.4.; 15.4.; 29.4.; 13.5.; 27.5.; 10.6.; 24.6.; 8.7.; 22.7.; 5.8.; 19.8.; 2.9; 16.9.; 30.9.; 14.10.; 28.10.; 11.11.; 25.11.2020.
 • Místní části Blanska: čtvrtky 2.4.; 16.4.; 30.4.; 14.5.; 28.5.; 11.6.; 25.6.; 9.7.; 23.7.; 6.8.; 20.8.; 3.9.; 17.9.; 1.10.; 15.10.; 29.10.; 12.11.; 26.11.2020.

Co patří do nádob určených pro biologicky rozložitelný odpad

Z domácností:

 • zbytky jídel rostlinného původu
 • zbytky ovoce a zeleniny
 • zbytky pečiva
 • vaječné skořápky
 • čajové sáčky, kávové filtr

Ze zahrad:

 • tráva, listí, košťály, plevel
 • hobliny, piliny
 • dřevní hmota: silnější větve (více než 5 mm) je třeba nalámat nebo rozdrtit

Co do nádob nepatří:

 • živočišné zbytky – maso, kůže, kosti, zvířecí exkrementy
 • zbytky z jídelen, restaurací
 • stavební odpad, zemina, písek

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení