V Blansku zahájili stavbu přemostění za více než čtvrt miliardy korun

12. července 2021, tiskové zprávy, přečteno: 7134×

Práce na projektu mostu vedoucího přes železniční trať a řeku Svitavu na Staré Blansko dnes odstartovaly. Základní kámen stavby přemostění symbolicky poklepali zástupci vedení města Blanska, Jihomoravského kraje, Správy a údržby silnic JMK, Správy železnic i zástupci firmy Metrostav DIZ coby zhotovitele. Spojnice mezi dvěma částmi Blanska, které rozděluje železniční koridor, vyjde na více než 264 milionů korun. Hotová by měla být do listopadu 2022.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Dělníci dnes začali upravovat areál bývalých uhelných skladů v ulici Svitavská, v němž donedávna fungoval výkup kovů. Ve městě od pondělí 12. července začaly také dopravní omezení související s přípravou na stavbu nového kruhového objezdu u Penny marketu. 

„Stavba přemostění je pro naše město zásadní, železniční trať rozděluje město na dvě části. Ty jsou nyní spojeny pouze železničním přejezdem, na něm jsou ale závory zhruba 40 minut z hodiny zavřené. Komplikace to přináší také na průjezdu městem po ulici Svitavská a Poříčí, která slouží jako jediný průtah městem,“ vysvětlil starosta Blanska Jiří Crha. 

Základní kámen přemostění dnes symbolicky poklepali (zleva) zástupci vedení města místostarostové Blanska František Hasoň a Ivo Polák, Libor Tkáč ze Správy železnic, Roman Hanák ze Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, starosta Blanska Jiří Crha, krajský radní pro investice Vladimír Šmerda a zástupce zhotovitele firmy Metrostav DIZ Zdeněk Mička.     

Samotné přemostění bude mít délku 155 metrů, celková délka stavby ale dosáhne 431 metrů. Most v nejvyšším místě dosáhne 22,5 metru nad kolejiště. Stane se tak novou dominantou města. Na současné komunikace bude most z obou stran napojen okružními křižovatkami.

Podívejte se na pohled on-line webkamery na staveniště.

„Přemostění bude nejvýznamnější a nejdražší stavba v letošním roce, ale také jedna z nejvýznamnějších a nejdražších staveb v historii Správy a údržby silnic JMK. Stavba bude zajímavá i z technického hlediska, ocelové oblouky budou vyrobeny v mostárně a smontovány budou až na místě. Spolu s betonovou deskou pak budou vysuty na mostní pilíře, to bude jistě zajímavá akce nejen pro občany Blanska,“ popsal náměstek ředitele Správy a údržby silnic JMK Roman Hanák.

Podélný řez stavby přemostění, most dosáhne v nejvyšším místě 22,5 metrů nad kolejiště. Zdroj: Projekční kancelář PRIS 

Zhotovitel, firma Metrostav DIZ, chce první stavbu související s přemostěním, okružní křižovatku poblíž Penny marketu, dokončit do listopadu letošního roku. „Rozběhnou se také práce na mostních pilířích a výrobě ocelové konstrukce mostu, v průběhu jara příštího roku je budeme po částech navážet do Blanska, aby mohl být následně červnu příštího roku během pár dní proveden výsuv na pilíře, něco podobného se nevidí zase tak často,“ připomněl Zdeněk Mička z Metrostavu DIZ.

„Celá stavba je složitá také tím, že most se realizuje nad vodním tokem a nad širokou a frekventovanou železniční tratí. I když bude doprava na ní částečně ve výluce, z pohledu bezpečnosti prováděných prací a organizace to bude velice složité a bude klíčové dodržet všechny nastavené termíny,“ doplnil Mička.

V areálu bývalých uhelných skladů už začaly práce související se stavbou přemostění.

Se stavbou přemostění souvisí také stavba nového podchodu v železniční stanici Blansko-město a zrušení stávajícího silničního přejezdu. „Přemostění je nutností nejen z dopravního hlediska, dojde díky němu také k výraznému posílení bezpečnosti. Operativně budou moci zasahovat i na Starém Blansku složky IZS, zlepší se tak dostupnost lékařské péče ale i možnost zásahu policie nebo hasičského záchranného sboru nejen v průmyslové zóně v této části města. Bezpečnost zvýší také vybudování podchodu pod železniční tratí v zastávce Blansko-město a následné uzavření přejezdu pro automobilovou dopravu, který patří mezi nejméně bezpečné v rámci celé ČR,“ dodal starosta Blanska Jiří Crha.

Vizualizace železničního přejezdu Blansko-město po zrušení úrovňového křížení se silnicí pro motorová vozidla. Zdroj: Projekční kancelář SUDOP Brno 

Právě úrovňové křížení silnice a železnice vnímá jako velký kolizní bod také Správa železnic. „Ten přejezd není nebezpečný proto, že by byl slabě zabezpečený, je zabezpečený přesně podle technických norem a další legislativy. Jeho riziko ale spočívá v tom, že je velmi frekventovaný chodci i automobilovou dopravou. Koridorovou trať mezi Brnem a Českou Třebovou využívá také velké množstvím vlaků a to neustále poroste. Navíc přejezd je v blízkosti železniční zastávky, na které zastavuje každý osobní vlak, tím se samozřejmě prodlužuje doba uzavření závor na přejezdu. Po dokončení přemostění a uzavření současného přejezdu dojde k zásadnímu zvýšení bezpečnosti i plynulosti dopravy v centru Blanska,“ doplnil ředitel oblastního ředitelství Správy železnic Libor Tkáč.  

O přemostění přes železniční trať se v Blansku mluví už od 60. let minulého století. Realizovat se jej nepodařilo ale ani v roce 1997, kdy se elektrifikovala trať. Město proto začalo tuto akci připravovat samo. „Začali jsme zpracovávat projektovou dokumentaci a vykupovat pozemky. V roce 2016 jsme  podepsali memorandum o spolupráci mezi městem a Jihomoravským krajem. Zásadní ale bylo zahájení spolupráce se Správou železnic v roce 2019. Podařilo se vykoupit všechny pozemky, získat stavební povolení a zejména zabezpečit financování celé akce ze Státního fondu dopravní infrastruktury, JMK a rozpočtu města Blanska,“ připomněl Jiří Crha.

Cestující se mohou těšit na nový široký podchod, pro imobilní jej doplní výtahy. Po obou stranách trati přibydou parkovací místa. Zdroj: Projekční kancelář SUDOP Brno 

„Vedení města Blanska, které celý projekt připravilo, bych chtěl moc poděkovat. Věřím, že realizace ze strany zhotovitele proběhne také hladce a v říjnu roku 2022 se tady znovu sejdeme a přemostění bude možné začít využívat,“ dodal Libor Tkáč ze Správy železnic.

Starosta města pak poděkoval všem svým předchůdcům, kteří se na přípravě projektu podíleli, zaměstnancům úřadu i všem spolupracujícím organizacím. „Chtěl bych také požádat občany města Blanska o shovívavost a trpělivost při realizaci této stavby, protože jako každá stavba přinese určitá omezení. Věřím ale, že zlepší dopravní obslužnost v našem městě. Trvalé spojení obou částí Blanska je nutné,“ dodal.

 

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení