Kryté lázně se uzavřely. Město urychlí přípravu projektu na stavbu nové budovy

22. září 2021, tiskové zprávy, přečteno: 7964×

Zajistit nejnutnější opravy a udržet kryté lázně v provozu do doby, než bude připravený projekt na nový bazén. To byl záměr města poté, co plány na vybudování moderní budovy na místě té staré odsouhlasili v prosinci 2019 zastupitelé. Letos před prázdninami tento postup potvrdili, když odsouhlasili podobu nové budovy s několika bazény, wellness částí i fit centrem za 276 milionů korun. Služby Blansko, které lázně provozují, proto zahájily nejnutnější vysprávky střechy a plánovaly napuštění bazénu a obnovení plavání už od pondělí. Plavat se ale nebude. Uzavření lázní nyní potvrdili zastupitelé.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Ukázalo se totiž, že technický stav budovy lázní už další provoz neumožní. Statik na místě nařídil bazénovou halu uzavřít. Blanenští zastupitelé na svém zasedání v úterý 21. září 2021 potvrdili, že město další miliony do budovy v havarijním stavu investovat nebude a raději urychlí přípravy na stavbu nových lázní.

„Počítali jsme s tím, že budeme stávající objekt v nejnutnějším rozsahu opravovat do doby, než začne výstavba nových lázní. Teď se ale ukázalo, že je nutné úplně vyměnit střechu, náklady by přišly na pět ale možná i deset milionů korun a lázně by byly stejně minimálně pět nebo šest měsíců uzavřené. Za této situace je smysluplnější zajistit, abychom měli nový plavecký bazén co nejdříve,“ vysvětlil starosta Jiří Crha.

Zastupitelé pak tento postup jednomyslně posvětili. „Krytý bazén bude uzavřen již od této sezóny. Projekční příprava nové budovy bude mít maximální prioritu. Cílem je začít s demoličními pracemi ještě v průběhu roku 2022 a s následnou výstavbou nové budovy hned v roce 2023,“ rozhodli.  

Další provozy naštěstí v této chvíli ohroženy nejsou, rehabilitační bazének, sauna, whirlpool i solárium umístěné v přízemí budovy fungují od začátku září bez omezení. 

Ještě pár dní před zastupitelstvem přitom vše nasvědčovalo tomu, že plavat se bude i v tomto školním roce také ve velkém bazénu. „Na jaře 2021 jsme si kvůli opakujícím se problémům se zatékáním nechali vyhotovit Zprávu o provedení stavebně technického průzkumu ocelové střešní konstrukce bazénu, aby bylo možné odstranit případné závady před otevřením plaveckého bazénu v nové sezóně. Na základě zjištění odborné firmy Průzkumy staveb s.r.o. byly v letních měsících poptávány firmy i návrhy řešení na odstranění zjištěných závad a střecha byla zajištěna proti zatékání. Počítali jsme se spuštěním provozu od 27. září,“ potvrdil jednatel společnosti Služby Blansko Zdeněk Grünwald.

Průběžně byly práce na střešní konstrukci konzultovány se dvěma na sobě nezávislými statiky. Zpočátku se zdálo, že bude možné opravit jen lokální problémová místa a poté bude možné bazén zpřístupnit plavcům. „S ohledem na závažnost situace jsme ale před realizací finální části oprav z opatrnosti vyzvali k posouzení ještě dalšího statika, který měl vyhotovit přímo statický posudek na střechu. Ten bohužel odhalil enormní progres v technické degradaci střešní konstrukce a do místa hlavního bazénu vyhlásil s okamžitou účinností zákaz vstupu,“ potvrdila vedoucí odboru správy a rozvoje města Petra Skotáková.

Statik odhalil, že problém je v původní střeše, nad kterou je ale vybudována střecha nová. Míru poškození plechových částí, které je způsobené zřejmě chemickou reakcí, proto bez odkrytí všech vrstev nebylo možné zjistit. Teprve v průběhu probíhajících prací byla závada odhalena v celém rozsahu. Za současného stavu v zimě hrozí možnost protržení pod větším nánosem sněhu.

„Havarijním situacím čelíme každý rok, vše řešíme lokálními vysprávkami, abychom udrželi provoz. Toto ale už nelze opravovat lokálně, proto jsme se obrátili na vedení města a zastupitelstvo,“ doplnil Grünwald.

Rozhodnutí zavřít lázně a co nejdříve postavit nové podpořila i opozice. I s ohledem na to, že další havarijní stavy by provoz lázní mohly i po opravě střechy ohrozit. Aby bylo možné lázně udržet nejen po technické stránce, ale také na úrovni přijatelné pro návštěvníky, bylo by třeba investovat také do oprav sociálního zázemí, zvedacího dna nebo elektroinstalace.

„Víme všichni, jak to je. Jakmile se něco odkryje, objeví se další problémy. Současné lázně jsou černá díra, není jasné, že by se ani po investici 10 milionů korun lázně otevřely,“ reagoval například opoziční zastupitel Jan Nečas.

Město pomůže plavcům s dotací tréninků mimo Blansko

Nepříjemná zpráva je to zejména pro blanenské plavce. Vedení města jim ale slíbilo pomoc při zajištění tréninků mimo město. „Postupovat budeme podobně jako před prázdninami, kdy jsme plavcům dotovali rozdíl v cenách nájmů bazénů v okolí nebo jsme se snažili pomáhat třeba tím, že jsme pro plavecké oddíly zajistili možnost zakoupení permanentky do aquaparku pro jejich členy za 460 korun na celé léto bez omezení vstupu. Jsme připraveni pomáhat s dotováním dojíždění za tréninky i nyní,“ tlumočil na zastupitelstvu závěr z operativní porady vedení města místostarosta František Hasoň.

Odbor správy a rozvoje města nyní v zájmu uspíšení výstavby nové budovy přehodnotí plánované investiční záměry tak, aby maximální priorita byla věnována právě novým lázním. „Oproti původním předpokladům dojde k rozdělení projekčních příprav samostatně na přípravu podkladů pro územní a stavební řízení, samostatně na přípravu podkladů pro provádění stavby a výběrové řízení zhotovitele. Pokud se městu a projekční kanceláři podaří získat souhlasná stanoviska všech dotčených subjektů, mohl by být projekt dokončen a demoliční práce zahájeny ještě v roce 2022,“ doplnila Petra Skotáková.

Zásadní však bude koordinace výstavby budovy lázní jako takové a nového energetického centra pro celý Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, které má být integrováno v nové budově.

 

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení