Radní doporučili zastupitelům vypovědět smlouvu se ZT energy, pokud nedodá podklady k ceně tepla v soustavě CZT

29. listopadu 2021, tiskové zprávy, přečteno: 2534×

Stále nejistá zůstává situace ohledně ceny tepla v blanenské soustavě centrálního zásobování teplem (CZT). Provozovatel soustavy a současně dodavatel tepla, firma ZT energy s. r. o., razantně navýšil všem odběratelům zálohy za teplo na listopad a prosinec 2021. Město, které je vlastníkem soustavy, o tom předem neinformoval. Cenu tak nemohli předem projednat ani zastupitelé, kteří vždy v prosinci schvalují kalkulaci ceny tepla na další kalendářní rok. Blansko se proto obrátilo na Energetický regulační úřad (ERÚ). Nyní zvažuje výpověď smlouvy se ZT energy. Situací se budou zabývat zastupitelé.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Namísto zastupitelstvem loni schválených 518 Kč za 1 GJ, mají nyní všichni odběratelé podle výpočtů ZT energy letos zaplatit o 260 Kč více, tedy 778 Kč za 1 GJ, a to zpětně od začátku roku. Rozdíl pak firma rozpočítala odběratelům právě do posledních dvou záloh na letošní rok. Město s tím nesouhlasí.

Byť by podobné kroky obecně umožňoval firmě energetický zákon, ve smlouvách podepsaných s městem jsou podle zástupců vedení města nastavené záruky, aby k podobnému jednostrannému navyšování nedocházelo. ZT energy se jimi ale neřídí.

„Zastáváme názor, že takový krok není možný s ohledem na podmínky výběrového řízení a smluvní vztahy s firmou ZT energy. Jsme přesvědčení, že konečné slovo o výši ceny tepla musí mít zastupitelstvo města. A že ZT energy porušuje nastavená pravidla tím, že nám ani přes opakované žádosti neposkytlo informace o primárních dodavatelích vstupních komodit, zejména plynu, ze kterých by bylo zřejmé, zda je podobné navýšení oprávněné,“ popsal názor vedení města místostarosta Ivo Polák, který má tuto problematiku ve své gesci.

Podle ZT energy stojí za navýšením ceny krach původního dodavatele zemního plynu a neobvyklý nárůst cen plynu na trhu s komoditami. Podrobnosti o uzavřených smlouvách ale městu odmítá poskytnout s odkazem na to, že jsou konkrétní částky dle smluv s dodavateli primárních energií předmětem obchodního tajemství.

Město Blansko se proto už 5. listopadu obrátilo na Energetický regulační úřad (ERÚ) „Ani přes opakované snahy vést s provozovatelem soustavy konstruktivní jednání nedošlo ke shodě. Obě strany mají i nadále zásadně odlišné právní i věcné názory na výklad smluvní dokumentace,“ zdůvodnil tehdy závěr rady Ivo Polák.

Město podalo návrh na zahájení sporného správního řízení ve věci výkladu smluvních podmínek. Požádalo také ERÚ o vydání předběžného opatření, na základě kterého by došlo „ke zmrazení“ výše záloh na teplo do doby, se prověří oprávněnost jednostranného navýšení ceny tepla ze strany dodavatele.

Poté, co společnost ZT energy stejnou cenu, tedy 778 Kč za 1 GJ, navrhla také jako novou cenu tepla pro příští rok, šli radní ještě dál. Doporučili zastupitelům, aby za současných podmínek novou cenu, k jejíž výši nemá město potřebné podklady, neschválili.

„Bez doložení primárních podkladů nelze prokázat, zda má provozovatel zafixovanou cenu zemního plynu, v jaké výši, ani na jak dlouhou dobu. A tedy ani to, že bude ZT energy schopno tuto cenu tepla garantovat po celý rok 2022,“ vysvětlil názor radních Ivo Polák. „Celá situace se navíc netýká pouze města jako vlastníka a odběratele tepla v jednom, ale také stovek domácností po celém Blansku,“ připomněl Polák.

Pokud ZT energy nedodá požadované dokumenty pro navýšení ceny tepla a stanovení kalkulačního vzorce pro příští rok, měli by zastupitelé rozhodovat i o tom, zda bude město dál pokračovat ve spolupráci se ZT energy.

„Rada doporučuje předčasně ukončit Smlouvu o nájmu technologie s firmou ZT energy s.r.o. a zahájit kroky k vypsání nového výběrového řízení na provozovatele CZT,“ usnesli se radní.

Zda zastupitelé podpoří přístup radních, bude jasné v úterý 14. prosince na zasedání zastupitelstva města. Pokud město začne hledat nového provozovatele CZT, mohl  by dodávky tepla zahájit nejdříve ve druhé polovině příštího roku, výpovědní doba stávající smlouvy je totiž šest měsíců.

„V momentální krizi se ukázalo, že druhá ze smluvních stran si smlouvu vykládá jinak než město. Proto z našeho pohledu není možné ve smluvním vztahu dále pokračovat ke spokojenosti ani prospěchu města jako vlastníka soustavy CZT, ani města coby odběratele tepla ze soustavy CZT. Ani ke spokojenosti většiny dalších koncových odběratelů. Jiné řešení než výpověď smlouvy tak nevidíme,“ doplnil starosta Blanska Jiří Crha.

Město jako vlastník soustavy a současně také jako jeden z mnoha odběratelů tepla z CZT věří, že ERÚ nyní vydá předběžné opatření podle návrhu města a zafixuje původní cenu tepla do doby, než dojde k vyřešení všech sporných postupů.

 

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení