Vyjádření města k aktuální situaci v blanenské soustavě centrálního zásobování teplem

10. listopadu 2021, tiskové zprávy, přečteno: 2333×

Vzhledem k aktuální situaci v blanenské soustavě centrálního zásobování teplem (CZT), kdy provozovatel soustavy a současně dodavatel tepla firma ZT energy s. r. o. razantně navýšil všem blanenským odběratelům zálohy za teplo za listopad a prosinec 2021, bychom vás rádi informovali o krocích, které město v posledních dnech a týdnech činí a zasadili tak vše do kontextu. Ačkoli s ohledem na průběh řešení sporných záležitostí mezi městem a provozovatelem soustavy CZT není možné zveřejňovat detaily, považujeme za nezbytné shrnout nejdůležitější fakta k této věci.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Město Blansko je od roku 2017 vlastníkem soustavy CZT. Tento fakt však bohužel nemá v aktuální vyhrocené situaci praktický vliv na odběratele. Město totiž nenakupuje plyn a neprovozuje soustavu. Nemá k tomu potřebnou licenci. Z pozice vlastníka soustavy má město s firmou ZT energy s. r. o. uzavřenu Smlouvu o nájmu technologie, která byla uzavřena v roce 2019 na základě výběrového řízení. Soustavu CZT provozuje firma ZT energy s. r. o., která má s koncovými odběrateli uzavřené individuální smlouvy upravující podmínky dodávek tepla. 

Na základě zadávacích podmínek výběrového řízení a výše uvedené smlouvy město požaduje, aby cena tepla nepřesáhla výši, v jaké ji pro daný rok vždy schvaluje zastupitelstvo města – pro letošní rok tedy  518 Kč za 1 GJ. Dosud to tak fungovalo i ze strany poskytovatele tepla.

Právě tuto podmínku ovšem bohužel nyní nehodlá firma ZT energy s. r. o. akceptovat a cenu tepla navýšila.

Podle ústního sdělení firmy ZT energy s. r. o. jejich dodavatel zemního plynu zkrachoval a firma musela nakoupit na konec roku 2021 zemní plyn za vysoké náklady. Kvůli tomu se rozhodla navýšit cenu tepla a v souladu s obecnými energetickými pravidly kalkulačního vzorce tyto zvýšené náklady promítla odběratelům do ceny tepla. Jak už bylo uvedeno bez toho, aby zastupitelstvo města toto zvýšení projednalo.

Namísto zastupitelstvem loni schválených 518 Kč za 1 GJ, mají všichni odběratelé letos zaplatit 778 Kč za 1 GJ. A to zpětně od začátku roku. Město zastává názor, že takový krok na základě nájemních podmínek technologie a obecně podmínek výběrového řízení možný není, i kdyby nepříznivý vývoj na trhu s plynem měl mít finanční dopad na soukromého provozovatele soustavy.

Ani přes opakované snahy zástupců města vést konstruktivní jednání s provozovatelem soustavy nedošlo ovšem v této věci k nalezení shody. Obě strany mají i nadále zásadně odlišné právní i věcné názory na výklad smluvní dokumentace.

Město coby vlastník technologie CZT proto podalo v pátek 5. listopadu k Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ) návrh na zahájení sporného správního řízení ve věci výkladu smluvních podmínek.

Současně město požádalo ERÚ o vydání předběžného opatření, na základě kterého by došlo „ke zmrazení“ výše záloh na teplo do doby, než bude prokázána či vyvrácena oprávněnost jednostranného úkonu navýšení ceny tepla ze strany dodavatele.

V podnětu na ERÚ město také upozornilo, že spor o oprávněnost předepsaných záloh se netýká jen samotného města Blanska, ale také dalších subjektů napojených na technologii CZT v Blansku. Většina odběratelů na skokové navýšení záloh nemá dostatek financí, mnohdy jde o desetitisíce i statisíce korun měsíčně, s nimiž v rozpočtech nikdo nepočítal. Jen město a jím zřízené organizace by do konce roku měly za teplo na zálohách zaplatit o dva miliony korun více, než se předpokládalo.

Kalkulaci ceny tepla na rok 2022 by mělo projednat v úterý 14. prosince 2021 zastupitelstvo města. Podle písemného sdělení ZT energy s. r. o. ze dne 8.  listopadu by měla cena tepla v roce 2022 v soustavě CZT činit 778 Kč za 1 GJ. Bohužel, ani přes opakované žádosti města nedošlo k poskytnutí informací o primárním dodavateli vstupní komodity, zejména plynu, ze kterých by bylo zřejmé, kdo přesně plyn dodává, za jakou cenu, za jakých podmínek a na jaké fixační období vůbec má firma ZT energy s. r. o.  energie nakoupeny. To je z pohledu města klíčové pro posouzení, zda je dodavatel schopen tuto cenu tepla garantovat po celý příští rok.

Město nejen jako vlastník soustavy, ale také jako jeden z mnoha odběratelů tepla z CZT věří, že ERÚ nyní stanoví předběžné opatření dle návrhu města ve prospěch všech odběratelů do doby, než dojde k vyřešení sporných postupů.

Aktuální situací v CZT se snažíme aktivně řešit.  V této chvíli je však třeba, aby všichni odběratelé postupovali podle smluvních podmínek obsažených v jejich Smlouvě o dodávce tepelné energie.

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení