Cena tepla v CZT pro rok 2022 zatím není jasná. Zastupitelé podpořili záměr vypovědět firmě ZT energy smlouvu

16. prosince 2021, tiskové zprávy, přečteno: 1878×

Město stále řeší problematiku ceny tepla na rok 2022 v soustavě Centrálního zásobování teplem (CZT). Situací se na svém 14. zasedání v úterý 14. prosince zabývali také blanenští zastupitelé. Po více než tříhodinové diskuzi nakonec podpořili názor rady města, která kvůli chybějícím podkladům od dodavatele tepla, firmy ZT energy s.r.o., odmítla schválit konkrétní částku za jeden gigajoule (GJ) tepla po příští rok.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Město jako vlastník soustavy CZT by mělo prostřednictvím zastupitelstva pokaždé před koncem roku schválit cenu tepla na další kalendářní rok. Potřebujeme k tomu ovšem podklady od provozovatele soustavy CZT, firmy ZT energy s.r.o. Do jednání zastupitelstva se nám bohužel nepodařilo od firmy získat konkrétní informace, z nichž by bylo možné zjistit, na základě čeho ZT energy skokově navýšilo cenu z loňských 518 na 778 Kč/1GJ a hlavně zda tuto cenu umí garantovat na celý rok 2022. Bez toho není možné cenu tepla schválit,“ vysvětlil místostarosta Ivo Polák, který má problematiku CZT ve své gesci.

Firma ZT energy zajišťuje v Blansku dodávky tepla ze systému CZT po krátké přetržce znovu od roku 2019, kdy vyhrála výběrové řízení. Dosud zajišťovala teplo za jednu z nejnižších cen v zemi, částku v roce 2019 i 2020 schválili vždy na následující kalendářní rok zastupitelé. Letos na podzim ovšem provozovatel soustavy v rozporu se schválenou cenou skokově navýšil cenu tepla z 518 na 778 Kč za 1 GJ. Vše odůvodnil krachem svého dodavatele plynu.

Jenže ZT energy novou cenu nenastavila od okamžiku ukončení dodávek původního dodavatele plynu, zpětně ji odběratelům přepočítala od začátku roku 2021. Rozdíl v ceně za celý rok pak ZT energy požaduje doplatit v zálohách za listopad a prosinec. Zálohy se tak u řady odběratelů navýšily o více než 400 procent.

„Nová cena 778 Kč za 1GJ je v kontextu aktuálního vývoje na energetickém trhu sice pochopitelná, potíž je ale v tom, že ji firma ZT energy nestanovila nově od listopadu, ale propočítala ji všem odběratelům ze systému CZT zpětně za celý rok. Navíc k takovému navýšení nedoložila žádné podklady, například nově nasmlouvané ceny s novým dodavatelem plynu. Změnu ceny také neodsouhlasili zastupitelé, kteří podle námi uzavřených smluv takovou změnu musejí projednat,“ uvedla vedoucí odboru správy a rozvoje města Petra Skotáková.

Stejné podklady včetně jasné informace o délce a ceně nasmlouvaného kontraktu s distributorem zemního plynu město od ZT energy požadovalo také v souvislosti se stanovením ceny tepla na rok 2022, kterou měli zastupitelé na svém prosincovém jednání schvalovat. Takové podklady ovšem firma neposkytla, s městem navíc vede spor o výklad uzavřených smluv. Z jednání zastupitelstva se pak jednatelé firmy na poslední chvíli omluvili.

Za této situace tak radní města doporučili zastupitelům neodsouhlasit cenu na rok 2022 a smlouvu se ZT energy předčasně ukončit. Po více než tříhodinové diskuzi se nakonec většina přítomných zastupitelů s argumenty radních ztotožnila.

„Zastupitelstvo neschvaluje předběžnou kalkulaci ceny tepelné energie pro rok 2022 v CZT z důvodu nedoložení primárních podkladů provozovatelem CZT prokazujících fixaci ceny zemního plynu na dostatečně dlouhou dobu, z níž by bylo možné předpokládat reálnost ceny v roce 2022 v částce 778 Kč/GJ,“ stojí v usnesení, pro které hlasovalo 18 z 23 přítomných zastupitelů, jeden byl proti, čtyři se zdrželi. Podpořili také záměr rady města zahájit kroky k předčasnému ukončení Smlouvu o nájmu technologie s firmou ZT energy s. r. o. Radní mají prověřit možnosti a zastupitelstvu na příštím zasedání předložit také návrh řešení celé situace.

„Díky rozhodnutí zastupitelstva máme ještě silnější mandát k tomu, abychom se naposledy pokusili s dodavatelem tepla najít smírnou cestu a zajistit pro blanenské občany cenu tepla, která bude jasně definovaná a na rozdíl od současného smluvního vztahu oběma stranami vykládaná stejně. Pokud se to podaří, můžu svolat mimořádné jednání zastupitelstva hned v lednu, které cenu na rok 2022 může schválit,“ uvedl starosta Blanska Jiří Crha.

Pokud se smírné řešení najít nepodaří, předá město zřejmě celou záležitost k soudu. Město zatím hodlá platit zálohy ve výši, kterou naposledy odsouhlasily obě strany, tedy 518 Kč/GJ. Podobný postup podle informací města zvolila také většina bytových družstev, která se na město obrátila s dotazem na řešení aktuální situace.

Návrh opozičního zastupitele Emila Pernici, aby rozdíl v cenách uhradilo město ze svého rozpočtu, zastupitelé nepodpořili. Mimo jiné i s poukazem na to, že nelze zvýhodňovat jednu část obyvatel před druhou, tedy podpořit odběratele tepla se systému CZT a nepodpořit ty, kterým zkrachoval přímo dodavatel plynu. S částkami v desítkách milionů korun navíc rozpočet nepočítá.

„Lidé, kteří se nejen kvůli navýšení cen energií dostanou do finančních potíží, se mohou obrátit na oddělení sociální pomoci odboru sociálních věcí, jeho zaměstnanci jsou připraveni poskytnout lidem poradenství a zprostředkovat jim další pomoc, například při zpracování žádosti o sociální dávky,“ doplnila vedoucí oddělení sociální pomoci Tereza Kaldová.

Zastupitelé v úterý 14. prosince jednohlasně schválili také záměr zřídit Výbor pro energetiku, který by měl začít fungovat od dubna. Jedenáctičlenný výbor by měl pomoci najít cestu, jak nastavit co nejlepší fungovaní soustavy CZT a energetickou politiku v Blansku.

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení