Revitalizace Palavy: grily, hřiště, molo i pláž. Město chystá oživení rekreační oblasti za desítky milionů korun

28. března 2022, tiskové zprávy, přečteno: 4899×

Vyhledávaná rekreační oblast Palava se stejnojmennou vodní nádrží se po desítkách let bez zásadnější investice dočká celkové revitalizace. Blansko připravuje obnovu lokality ve spolupráci se studenty Ústavu zahradní a krajinářské architektury Mendelovy univerzity Brno. Ti ve svých návrzích na vhodné úpravy vycházeli z ankety, kterou vyplnili přímo obyvatelé Blanska a další návštěvníci rekreační oblasti.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

„Palava je místem, které celoročně láká místní k procházkám i aktivnímu trávení volného času. Vnímáme, že současný stav je třeba zlepšit. Chtěli jsme, aby si přímo obyvatelé města určili, co je pro ně nejdůležitější. Jejich požadavky se postupně pokusíme zrealizovat. V celkovém objemu půjde o úpravy za desítky milionů korun, proto počítáme s tím, že je budeme provádět postupně po etapách v několika příštích letech. Rozsah a tempo prací budou záviset na tom, zda se podaří získat nějaké dotace. Začít chceme ale už letos,“ vysvětluje starosta Blanska Jiří Crha.

Na hrázi přibyde zřejmě ještě letos nové posezení. VIZUALIZACE: archiv města

Schválený rozpočet na rok 2022 počítá s investicemi ve výši deset milionů korun, z nich polovina je vázaná na dotace. „Nezávisle na zisku dotací dojde už letos k vytvoření nového workoutového hřiště na rovince pod minigolfem, k opravě a doplnění herních prvků a dopadových ploch na stávajícím dětském hřišti nad Myslivnou, nebo třeba k vytvoření nových gabionových zídek s dřevěnými sedacími plochami, které by v břehu na hrázi měly rozšířit možnost posezení v blízkosti vodní plochy,“ vyjmenovává vedoucí odboru správy a rozvoje města Petra Skotáková.

Součástí úprav bude také obnova a doplnění zeleně. Poškozené a nemocné stromy budou pokáceny, v lokalitě dojde postupně také k osazení celkem zhruba stovky nových stromů. Už letos na jaře doplní okraje a horní část louky nad Myslivnou habry, duby, lípy, javory či buky, na podzim nahradí náletové akáty podél cyklostezky nová alej třešně ptačí.

Zásadnější úpravy lokality čekají na zpracování projektu, který naváže na studii Mendelovy univerzity. Jeho zpracovatele nyní město hledá. „Zájemci o zpracování projektové dokumentace revitalizace rekreační oblasti Palava mohou své nabídky podávat do pondělí 4. dubna 2022 do 8:00 hodin. Projekční práce se budou týkat především dopravních a pozemních staveb včetně úprav sítí či samotné vodní nádrže. Současně je do pondělí 11. dubna vypsáno výběrové řízení na opravu sdruženého objektu, který slouží k regulaci výšky hladiny a vypouštění nádrže. Na něm je nutné vyměnit hradící tabule a jejich ovládání,“ upřesnila Petra Skotáková.

FOTOGALERIE
Revitalizace Palavy: grily, hřiště, molo i pláž Město chystá oživení rekreační oblasti za desítky milionů korun

Úprava břehů vodní nádrže – v severní části u restaurace Myslivna vznikne nová písečná pláž, stávající betonovou obrubu nádrže nahradí pozvolný přechod do vody, v okolí bude doplněný mobiliář, obnovy se dočká také nedaleké beachvolejbalové hřiště (na mapě č. 1 a 23).


                Gabiony, dřevěné platformy u hráze – na návodní straně hráze přibyde zřejmě ještě v letošním roce nové posezení. Návštěvníkům lokality budou k dispozici gabionové zídky s dřevěnými sedacími plochami (na mapě č. 6).
                  
                Grily – v západní části rekreační oblasti nad chodníčkem podél vody přibydou veřejná místa pro grilování. Město pořídí dva elektrické grily a také dva grily na tuhá paliva, které bude možné si zarezervovat (na mapě č. 19).
                  
                Dětské hřiště - na stávajícím dětském hřišti nad Myslivnou budou v letošním roce opraveny a doplněny multifunkční herní prvky i dopadové plochy, amfiteátr doplní posedové platformy, které rozšíří možnost posezení i v zastíněné části (na mapě č. 16 a 17).
                  
                Schodiště z ulice Dvorská – rekreační oblast se spojí s přilehlým slepým ramenem ulice Dvorská, ulici lemovanou řadovými domy propojí se stávající cyklostezku nové schodiště (na mapě č. 10).
                  
                Nové stupňovité molo u restaurace Gizela – jihovýchodní břeh v blízkosti nynějšího občerstvení Gizela zatraktivní dřevěné stupňovité molo umožňující relax i přístup k vodní hladině (na mapě č. 5). 
                  
                Workout – prostor pod minigolfem navazující na stávající zeď doplní v průběhu letošního roku zeleň i nové workoutové hřiště oddělené od cesty gabionovou zídkou s posezením (na mapě č. 20). V dalších etapách revitalizace dojde k vybudování nové přístupové cesty a doplnění dětských herních prvků - trampolínek, skluzavky atp. (na mapě č. 15).
                  
                Novostavba zázemí „U hřiště“ – stávající bufet u dětského hřiště nahradí v případě získání dotace nový multifunkční objekt se sociálním zařízením, zázemím pro správce, půjčovnou nářadí a vybavení i prostorem pro menší občerstvení (na mapě č. 12).
                  
                Vytvoření mola – současné zábradlí oddělující plaveckou a neplaveckou část nahradí nové pobytové molo z kompozitního materiálu ve vzhledu dřeva, doplněné madlem a schůdky pro snadnější výstup z vody (na mapě č. 2).
                  . . . a další . . . 
                Mapa s úpravami v areálu rekreační oblasti Palava.
                  
                Otevření zatrubněného toku –  uzavřené koryto Palavského potoka bude v části od Myslivny po přítok do vodní nádrže odkryto, potok doplní vodní herní prvky, jako jsou vodní stavidla či mlýnky (na mapě č. 3). 
                  
                Osvětlení – součástí nového projektu bude rozšíření stávajícího veřejného osvětlení všech cest v okolí vodní plochy, včetně osvětlení nového stupňovitého mola poblíž restaurace Gizela. 

Celkem fotografií:  12

Právě podrobnější projekt by měl sloužit jako podklad pro další vylepšení celé lokality. Návštěvníci Palavy by se výhledově nedaleko občerstvení Gizela měli dočkat například nových dřevěných stupňů sloužících pro opalování i relaxaci, jejichž součástí bude také schodiště vedoucí přímo k vodní hladině. Milovníci koupání se zase mohou těšit na úpravy břehu u restaurace Myslivna, kde betonovou zídku nahradí pozvolný přístup z nové písečné pláže. V plánu je také nové pobytové molo oddělující část pro plavce a neplavce, nová skluzavka, částečné odkrytí zatrubněného koryta Pálavského potoka, narovnání cyklostezky a její propojení s chodníkem na Češkovice v prostou mezi dětským hřištěm a budovou skautů, nebo zbudování nových grilovacích míst, které si zájemci budou moci zarezervovat.

„Chceme úpravy pojmout komplexně, dotknou se komunikací a stávajících chodníků, zeleně, herních prvků, doplnění inženýrských sítí, oprav budov ve vlastnictví města. Připravuje se také průběžné doplňování osvětlení, laviček a dalšího mobiliáře nebo nového osvětlení celé oblasti, aby byl pohyb na Palavě i v zimě či ve večerních hodinách bezpečný. Plánujeme také přeřešení parkovacích ploch podél ulice Dvorská nebo nové bezpečnější řešení křížení stávajících chodníků a komunikací při vstupu do lokality,“ vyjmenovává Jiří Crha.

„Potenciál tohoto místa je naprosto neuvěřitelný a obrovský. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že převážná část respondentů navštěvuje Palavu celoročně i že překvapivě lokalitu hodnotí velmi kladně. Nejčastější požadavek byl na kvalitní sociální zázemí, dětské herní prvky a více laviček. Snažili jsme se proto najít možnosti pro celoroční využití areálu a nabídku pro všechny věkové kategorie,“ Iveta Kopřivová, jedna z vedoucích ateliéru navrhování Ústavu zahradní a krajinářské architektury Mendelovy univerzity Brno.

Podrobnosti o projektu budou k vidění také na nástěnkách před Městským úřadem Blansko na náměstí Svobody a na Poduklí.

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení