Zastupitelé schválili rozpočet města Blanska na rok 2023

20. prosince 2022, tiskové zprávy, přečteno: 1629×

Zastupitelstvo města na svém dnešním zasedání schválilo rozpočet pro rok 2023. Rozpočet je schválený jako vyrovnaný. Město bude v roce 2023 hospodařit s částkou ve výši 608,753 milionů korun. Na investice je navrženo přes 121,4 milionu korun. Rozpočet odsouhlasilo všech 25 přítomných zastupitelů.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Mezi nejvýznamnější investiční akce, které plánujeme na rok 2023, patří dokončení budovy Zámek 3 v podzámčí za 21,6 mil. Kč, zastropování Palavského potoka za 11,5 milionů korun, úprava parkování v Údolní ulici za 10,9 milionů korun nebo dokončení regenerace vnitrobloku v ulici Poříčí za 8 milionů korun,“ uvedl starosta Jiří Crha.

„Jsem rád, že rozpočet byl schválený jednohlasně. Pro příští rok je v plánu také řada dalších investic, které jsou vázány na zisk dotací. Věřím, že v průběhu roku 2023 by se tak podíl investic z celkové částky mohl ještě zvýšit,“ uvedl starosta Jiří Crha.

Součástí rozpočtu jsou také nutné investice, které jsou pro příští rok plánované především do stávajícího městského majetku. Například na regeneraci školních hřišť se počítá s částkou 2,6 milionu korun. Město také zahájí přípravné práce na rekonstrukci budovy na ulici Sladkovského, v níž by měla fungovat nová mateřská škola.

Zastupitelstvo odsouhlasilo i záměr na zahájení projektové přípravy na vybudování nástavby budovy A Nemocnice Blansko. Ta je součástí 1. etapy plánované rozsáhlé rekonstrukce areálu nemocnice. Celý projekt počítá se čtyřmi etapami rozloženými v horizontu asi 15 let. Má zajistit udržitelný rozvoj Nemocnice Blansko, jeho součástí je mimo jiné také vybudování urgentního příjmu a navázání příslušných odborných pracovišť.

„Počítáme s tím, že rekonstrukce přinese zvýšení komfortu pacientů i personálu a umožní nemocnici další rozvoj, modernizaci a zejména zefektivnění poskytovaných služeb,“ doplnila ředitelka nemocnice Vladimíra Danihelková.

Na úterním zasedání schválili také prodej pozemků v lokalitě Skleníky, v níž developer dokončuje stavbu nového obchodního centra, Zastupitelé posvětili také budoucí kupní smlouvy na pozemky v průmyslové zóně. Do ní by se v horizontu čtyř let měly přesunout další čtyři firmy. Díky tomu dojde v Blansku ke vzniku desítek nových pracovních míst.

Radost po jednání zastupitelů mohou mít i blanenští sportovci. Schválené totiž byly individuální dotace na provoz sportovišť v majetku města. Díky částce přes devět milionů korun budou sportovní kluby a oddíly trénující na městských sportovištích v roce 2023 i přes razantní nárůst cen energií sportovat za ceny, které budou jen o málo vyšší než letos.

Na úterním jednání zastupitelé vzali na vědomí také předběžnou cenu tepla v soustavě CZT v roce 2023 ve výši 1375,25 Kč/GJ včetně DPH. Ta by s ohledem na zastropované ceny zemního plynu měla zůstat po celý kalendářní rok bez zásadních změn.

Přijata byla také Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Základní poplatek se tím zvýšil z 540 Kč na 780 Kč na osobu a rok. „Jde o částku v regionu běžnou. Poplatek za odpad se nezvýšil od roku 2012, oproti tomu náklady na odpadové hospodářství města vzrostly o více než 72 % (z 21,5 mil. Kč v roce 2012 na 37,1 mil. Kč v roce 2021). Příjem z místního poplatku od občanů byl oproti tomu loni zhruba 11,5 milionu,“ doplnila vedoucí finančního odboru Alena Skoupá.

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení