Řekněte si, jaké má být Blansko budoucnosti. Vyplňte dotazník k novému strategickému plánu na roky 2024 až 2033

6. února 2023, tiskové zprávy, přečteno: 2955×

Připravujeme nový Strategický plán rozvoje města na roky 2024 až 2033. Chystaný dokument by měl nastavit, jakým směrem se má Blansko ubírat v příštích letech. Připravovat se bude v průběhu letošního roku. Jeho podobu pak schválí zastupitelé. Chcete ovlivnit, jak bude Blansko vypadat za deset či patnáct roků, jak se v něm bude lidem žít? Pokud ano, vyplňte dotazník o tom, jak se vám ve městě žije i co považujete za nejdůležitější. Pomozte nám nastavit priority na příštích deset let!

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Bude Blansko městem, které se stále rozvíjí a nabízí bohaté kulturní, sportovní i pracovní příležitosti? Bude městem, v němž je zajištěno aktivní vyžití pro děti i jejich rodiče, městem, ve kterém je možné získat kvalitní vzdělání? Bude Blansko obcí s rozvinutou infrastrukturou, v níž ale nechybí ani dostatek zeleně?

Jak bude vypadat Blansko za 10 let? První názory obyvatel má přinést dotazníkové šetření. FOTO: Ivo Stejskal

„Věříme, že všechno výše zmíněné bude pro Blansko platit, doufáme v to. K takovému městu chceme směřovat a věřím, že dlouhodobě k němu směřujeme. Už nyní proto připravujeme množství strategických projektů, které by naši vizi Blanska jako atraktivního města, v němž lidé chtějí žít, ještě více naplnily,“ ujistil starosta Jiří Crha.

„Dosud strategický plán zpracovávali hlavně odborníci, zaměstnanci městského úřadu a představitelé města. Nechceme ale, aby veškeré nastavování priorit bylo jen na nich. Spoustu dobrých nápadů určitě mají i naši občané. Vidíme to ostatně i díky projektům, které už čtvrtým rokem hlásí do participativního rozpočtu. Rádi bychom znali jejich názory, podněty a připomínky a tyto při zpracování nového strategického plánu zohlednili,“ vysvětlil Jiří Crha, proč nyní město připravilo dotazník mapující názory jeho obyvatel.

„Chceme si udělat jasnější představu také o tom, co občany Blanska trápí, co jim zde chybí a kde bychom podle nich měli přidat. Proto bychom všechny chtěli poprosit, aby s námi spolupracovali. Aby nám dávali zpětnou vazbu a pomohli nám správně nastavit priority pro další rozvoj Blanska,“ doplnila místostarostka Lenka Dražilová.

Město nyní kvůli přípravě nového strategického plánu spouští nové webové stránky blansko.pincity.cz. Na nich bude přinášet veškeré informace o postupu tvorby strategického plánu, s jejich pomocí chce podklady pro tvorbu strategického plánu v průběhu letošního roku od místních obyvatel různými způsoby také získávat.

Vzájemnou komunikaci s místními obyvateli nyní odstartuje dotazníkové šetření. Dotazník je k dispozici v nejnovějším vydání Zpravodaje města Blanska, najdete ho také v elektronické podobě na webové stránce blansko.pincity.cz, k dispozici je také jeho pdf verze ke stažení.

Priority Blanska? Do příprav strategického plánu se zapojí i obyvatelé, nejen vedení města (zleva: místostarostka Lenka Dražilová, starosta Jiří Crha a místostarosta Ivo Stejskal). FOTO: Pavla Komárková

Průzkum je anonymní, určený je pro všechny obyvatele starší 15 letVyplněné tištěné dotazníky je možné odevzdat do 28. února na podatelnách městského úřadu, v Informační kanceláři Blanka nebo na informacích Nemocnice Blansko. Na sběrných místech lze získat také tištěné dotazníky.

„V průběhu letošního roku připravujeme také nejrůznější setkávání s občany nad konkrétními projekty a tématy. Ty budeme předem avizovat na webových stránkách města i ve zpravodaji. Na veškeré aktivity týkající se strategického plánu a konkrétní termíny veřejných projednání, do kterých se veřejnost bude moci zapojit, budeme upozorňovat také na webové stránce blansko.pincity.cz v sekci Akce,“ dodal místostarosta Ivo Stejskal.

Těšíme se na vaše návrhy a nápady!

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení