Zlaté dno řemesel a živností v Blansku – Pekařství Alexandr Dušek, obchod s potravinami, sklad domácí a cizozemské mouky

17. září 2023, historie, přečteno: 1018×

Prvním domem vedle vysoké zámecké brány na východní straně náměstí s popisným číslem 6, dříve Palackého náměstí (dnes náměstí Svobody s orientačním číslem 16, občerstvení a pivnice Pohádka) býval přízemní dům pekaře Alexandra Duška (1888 – 1936). Po jeho úmrtí vedla známou pekařskou živnost jeho žena Hedvika Dušková (1889 – 1973).

Specialitou tohoto pekařství byl rozvoz pečiva dodávkovým autem mimo Blansko. Rozvoz po Blansku prováděli tovaryši s velkými koši na zádech na jízdním kole. Z náměstí dovnitř vedla těžká dubová vrata s průjezdem na dvůr. Od vrat napravo byla prodejna pečiva, ale také mouky, krup, kávovin, mléka a tvrdých bonbonů pro mlsné jazýčky dětí.

Duškův dům s pekárnou. FOTO: archiv Pavla Svobody

Duškovy mastné rohlíky byly v Blansku vyhlášeným pečivem. Na dvoře byla vlastní pec pekárny, nad ní v prvním patře se nacházel skleník, využívající tepla od pece. Skleník a jeho výpěstky byly ‚koníčkem‘ pana Duška.

Dobová propagace firmy. FOTO: archiv Pavla Svobody

Pekárenská živnost byla zrušena zákonem č. 115/1948 Sb. o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků tohoto oboru (pekárny, které mají alespoň 40 m² veškeré pečné plochy včetně plochy přepékací).

Pavel Svoboda

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení