Zlaté dno řemesel a živností v Blansku – Robert Sochor, továrna na elektrické měřicí přístroje

5. května 2024, historie, přečteno: 692×

Robert Sochor (1904 -1945) pocházel z rodiny textilního podnikatele Josefa Sochora ze Dvora Králové nad Labem. Ten zakládá v roce 1904 ve Dvoře Králové tkalcovnu a v roce 1910 úspěšnou tiskárnu látek. Sochorovi měli pět synů, Zdeňka, Josefa, Roberta, Jaroslava a Pavla. O továrnu po smrti Josefa Sochora v roce 1931 se starali synové Josef a Zdeněk, později se k nim připojil Pavel.

Zdeněk měl na starosti nově vybudovanou továrnu v Irsku a tam ještě před okupací zůstal. Josef a Pavel byli v roce 1942 umučeni v koncentračním táboře. Robert se po smrti otce stal správcem rodinné cihelny a v roce 1934 kupuje od úspěšného podnikatele Ericha Roučky v Blansku tovární výrobu elektrických měřicích přístrojů.

Továrna firmy R. Sochor. FOTO: archiv Pavla Svobody

V roce 1939 mění majitel název firmy na R. Sochor, elektrické měřicí přístroje Blansko – Morava. Nový majitel vybudoval svoji továrnu tak, že činila spíše dojem školy, než továrního podniku běžného typu. Závod vyráběl vedle elektrických měřících přístrojů různé přístroje pro elektrárny, laboratoře, cejchovny, transformační stanice apod. Výrobní program Sochorova závodu byl velmi rozsáhlý a továrna dodávala téměř vše, co spadá do oboru elektrických měřících přístrojů. Kapacita podniku byla velmi značná a kryla spotřebu nejen domácí, ale uvádí své výrobky i na trh do zahraničí.

Reklama firmy R. Sochor z roku 1940. FOTO: archiv Pavla Svobody

Přístroje nacházely využití v oborech energetiky, plynárenství, strojírenství, výzkumu i školství. Technická řešení výrobků této firmy přispěla k rozvoji výroby přístrojů pro stále nové aplikace v různých oblastech lidské činnosti. Další rozvoj ovlivnila druhá světová válka, během které majitel továrny Robert Sochor zahynul.

Po okupaci českých zemí musely průmyslové podniky nuceně pracovat také na zbrojních zakázkách. Nejinak tomu bylo i v továrně Roberta Sochora v Blansku. Někteří mechanici byli vysláni do berlínských podniků na zaškolení. V blanenské elektrotechnické továrně se vyráběly dílce pro nechvalně známé dálkové střely V1 a V2.

Ampérmetr – výrobek Sochorovy továrny. FOTO: archiv Pavla Svobody

Technici firmy si ale uvědomovali, že v poválečném období bude nutné vyrábět nové přístroje pro obnovu hospodářství poškozeného válečnými událostmi. Proto tajně pracovali na vývoji nového univerzálního měřicího přístroje. Dostal obchodní název AVOMET. Přístroj začali vyrábět hned po osvobození republiky a stal se jedním z nejznámějších československých měřicích přístrojů.

Sochorova vila byla postavena ve 40. letech 20. století v Blansku. FOTO: archiv Pavla Svobody

Výměrem Zemského národního výboru v Brně ze dne 8. listopadu 1945 byla nad podnikem R. Sochor, elektrické měřicí přístroje v Blansku zavedena národní správa. V roce 1946 byl podnik znárodněn a ustaven jako Národní podnik Metra Blansko se závody v Blansku, Nové Pace, Ústí nad Labem a Praze.

Pavel Svoboda

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení