Zlaté dno řemesel a živností v Blansku – K. & R. Ježek, veřejná obchodní společnost

11. února 2024, historie, přečteno: 942×

Ježkovy železárny byly starým podnikem a železářství bylo v rodině Ježků dědictvím. Karel Ježek v roce 1846 ohlašuje úřadům svoji zámečnickou živnost. Tento rok je tak považován za vznik Ježkova železářského podnikání.

Karel Ježek si na dnešním náměstí Svobody v domě č. 8 zřídil ve svém domě malou zámečnickou dílnu. Začal vyrábět se čtyřmi tovaryši drobné hospodářské stroje a zhotovoval různé zámečnické zboží. V roce 1860 byla v této dílně vyrobena první anglická řezačka na slámu. Popud k rozsáhlejší výrobě hospodářských strojů dala výstava ve Vídni v roce 1873, kterou majitel navštívil. V roce 1874 byly vyráběny žentoury, fukary, bubínkové řezačky a byla vyrobena první mlátička. V roce 1880 byla zahájena výroba šnekových secích strojů. V dílně již pracovalo 40 dělníků.

Pohled na továrnu K. &  R. Ježek kolem roku 1913. FOTO: archiv Pavla Svobody

Zakladatel firmy měl mimo čtyř dcer i dva syny – Karla, nar. 12. března 1851 a Richarda, nar. 3. února 1860. Karel se vyučil řemeslu od svého otce a jak bývalo zvykem, šel do světa na zkušenou. Mladší Richard vystudoval Vysokou školu technickou ve Vídni. Těmto dvěma již světem zběhlým odborníkům předává v roce 1887 otec Karel Ježek svoji dílnu. Ti již v roce 1888 započali s výstavbou zcela nového závodu v blízkosti železnice na dnešní Svitavské ulici č. 500.

Propagace firemních výrobků z roku 1931. FOTO: archiv Pavla Svobody

Karel a Richard Ježkovi se tak stali hlavními strůjci neobyčejného růstu a rozmachu závodu. S rozrůstající se výstavbou nového závodu na sebe další události nedávaly dlouho čekat. Dne 25. srpna 1889 zakládají oba bratři veřejnou obchodní společnost „K. a  R. Ježek Blansko“. V roce 1890 se nový závod rozšířil o novou strojírnu a kovárnu. V té tobě závod vyráběl zemědělské stroje a zaměstnával  208 lidí, z nichž bylo osm úředníků.

Prudký rozvoj závodu si vyžádal další výrobky. Od roku 1902 byla zahájena nová etapa strojírenské výroby závodu. Výrobní program byl rozšířen o stroje pro cihelny, cementárny a kamenolomy. Největší rozmach firmy byl zaznamenán v roce 1905, kdy během jediného roku bylo přijato přes 300 nových zaměstnanců. Výrobky závodu byly exportovány zejména prostřednictvím obchodního zastupitelství firmy v Mariboru zejména do Štýrska, Korutan a dalších Alpských zemí.            

 

Hlavička faktury firmy K. & R. Ježek. FOTO: archiv Pavla Svobody

V roce 1908 byla zakoupena malá továrna v Mariboru, která prodávala stroje převážně vyrobené v Blansku a prováděla jejich servis. Tuto filiálku vedl od roku 1934 ing. Richard Ježek, ale za druhé světové války byla pod nátlakem prodána.

Výstavba závodu v Blansku pokračovala v letech 1910 – 11 stavbou nové správní budovy (dnešní „Hrad“). V roce 1911 byla postavena nová vlastní železniční vlečka a železniční most přes řeku Svitavu. Ve stejném roce byla zahájena stavba vodojemu, který se nachází v sousedství bývalého Závodního klubu ČKD Blansko v Hybešově ulici. V letech 1913 až 1929 byly postupně stavěny další budovy závodu, a to sklad modelů, mezisklad dílců, stolárna, pila na dřevo, elektroúdržba, montovna strojů, nová hala a dopravní středisko.

FOTO: archiv Pavla Svobody

Světová krize v letech 1929 – 1933 postihla i firmu K. & R. Ježek. Došlo ke značnému propouštění z práce, ale již od roku 1934 nastává oživení trhu, takže v roce 1940 má firma již 600 zaměstnanců. Drobné stávky v letech 1905, 1920 a 1939 byly vyřešeny dohodou, ať už se jednalo o zkrácení pracovní doby, zvýšení mezd  či vyplácení drahotních příplatků ke mzdě.

Nejznámější výrobek firmy – mlátička obilí – exportována do řady zemí. FOTO: archiv Pavla Svobody

V posledních dnech druhé světové války byl dne 25. dubna 1945 při kobercovém náletu spojeneckého letectva na město Blansko zasažen závod sedmnácti bombami, které zničily značnou část výrobních prostor včetně vybavení. Konec války byl prakticky i koncem historie Ježkova závodu.

Vyhláškou Ministerstva průmyslu ČSR ze dne 7. března 1946 byla národní správa firmy K. &  R. Ježek zrušena a z její majetkové podstaty byl zřízen národní podnik. Jeho název byl: Závody na výrobu keramických strojů Blansko.

Pavel Svoboda

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení