Zlaté dno řemesel a živností v Blansku – Josef Jalový, zednický mistr

12. listopadu 2023, historie, přečteno: 1037×

Blanenský dům na náměstí Svobody č. p.11 tvořila jednopatrová budova, kde sídlila firma zednického mistra Josefa Jalového (1874 – 1948), který požíval úcty a vážnosti. Běžně se říkalo „stavitel Jalový“ a kromě dalších stavitelů Roučky a Matuly postavil v Blansku mnoho rodinných domků i větších staveb.

Počátkem roku 1921 sokolové koupili pozemek ke stavbě sokolovny. Ta se stavěla v letech 1921–1922. Plány vypracoval architekt Kotas a provedení stavby bylo svěřeno Josefu Jalovému. V roce 1936 vzniklo v Blansku koupaliště. Pro jeho zřízení byl vybrán pozemek uprostřed města vedle fotbalového hřiště AFK Blansko s odběrem vody z mlýnského náhonu. Městské představenstvo vypsalo soutěž na stavbu. Z přihlášených šesti firem byl vybrán opět stavitel Josef Jalový. V roce 1937 provedl J. Jalový na základě plánů Jindřicha Kachlíka z Lysic stavbu ZŠ v Býkovicích a také rozšíření hřbitova v Adamově (1930). Podílel se na výstavbě některých objektů Továrny obráběcích strojů (TOS) Kuřim.

Dům Jalových, první polovina 20. století. FOTO: archiv Pavla Svobody

Dům Josefa Jalového v Blansku na dnešním náměstí Svobody č. p. 11 byl postaven ve slohu konce 19. století s mnoha prvky nastupující secese, jako byla květinová výzdoba v horní části fasády, včetně kovových a keramických ozdob. Kancelář firmy se nacházela v levé části v přízemí budovy. V prvním patře bydlela rodina stavitele. Vraty a krytým průjezdem se vjíždělo na rozsáhlý dvůr. Na severní straně se nacházelo patrové křídlo budovy s byty. V přízemí byly dílny, stáj a remíza na vozy. Pár koní obstarával dopravu stavebního materiálu a obdělávání pozemků k domu patřících.

Dům i prosperující firmu převzali synové Josef (1909 – 1973) a Miroslav (1912-1988). Starší ze synů stavitel Ing. Josef Jalový vytvářel podrobnou mapovou a projekční dokumentaci pro rozsáhlé stavby. Nakreslil také turistickou mapu okolí Brna s Moravským krasem. Méně známá je však jeho speleologická činnost v oblasti Moravského krasu, hlavně v průběhu druhé světové války a po ní. Některé jeskyně Jalový navštěvoval už ve 30. letech 20. století. V roce 1943 objevil se svou výzkumnou skupinou nové části Sloupských jeskyní v okolí Nagelovy propasti.

Dobová reklama firmy. FOTO: archiv Pavla Svobody

V roce 1945, kdy ustupující německá armáda vyhodila blanenské mosty do povětří, bratři Jaloví iniciovali a odborně vedli postavení provizorního mostu přes Svitavu u železniční zastávky Blansko – město.

Vyhláška ministra techniky ze dne 25. října 1948 „o znárodnění stavebních podniků podle zákona č. 121/1948 Sb“ pod číslem 45 tuto firmu zlikvidovala.

Pavel Svoboda

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení