Blansko navštívil ministr životního prostředí Petr Hladík. Kvůli plánované modernizaci kompostárny i ekologičtějšímu provozu čistírny

22. ledna 2024, tiskové zprávy, přečteno: 1391×

Na hranici kapacity i životnosti nyní funguje blanenská kompostárna. Zařízení, do kterého putuje veškerý bioodpad vyprodukovaný na veřejných prostranstvích ve městě a v jeho okolí i přímo jeho obyvateli v domácnostech, ročně zpracuje zhruba 2,5 tisíc tun biologicky rozložitelného odpadu. Přeměňuje ho na dále využitelný kompost. Město nyní, 14 let po zahájení provozu, připravuje kompletní modernizaci a zefektivnění fungování kompostárny. S plány radnice se v pondělí 22. ledna přímo na místě seznámil i ministr životního prostředí Petr Hladík.

„Je pro nás důležité, že bioodpad vyprodukovaný v Blansku umíme přímo ve městě přeměnit na dále využitelný kompost. Máme tak odbyt pro veškerý odpad z ploch veřejného prostranství. Vítaná služba je to také pro obyvatele města. Ti, kteří platí poplatky za odpad, navíc mají možnost si v kompostárně zdarma odebrat hrubý kompost ve stejném množství, v jakém přivezou bioodpad vyprodukovaný v jejich domácnosti či na zahradě,“ popsal při pondělní návštěvě ministra starosta Blanska Jiří Crha.

V kompostárně, kterou pro město provozuje na základě nájemní smlouvy soukromá firma, by se měla kompletně obměnit současná technologie na výrobu kompostu. Ta nová má být efektivnější a ekologičtější, lépe zvládne také rychlé zpracování velkého množství odpadu v jarních a podzimních měsících, navýšit by měla také celkovou kapacitu kompostárny.

„Nový drtič biomasy zvládne podrtit i směsnou biomasu včetně dřeva, trávy či větví, odpadne tak náročné třídění před vlastním zpracováním. Doplní jej manipulátor s elektrickým pohonem, který nahradí ten stávající se spalovacím motorem. Nový stroj zajistí vše od plnění drtiče až po překopávání na kompostových zakládkách a manipulaci s hotovým kompostem. Hotový kompost pak bude vibračně nebo rotačně dotřiďovat nový třídič,“ plánuje vedoucí provozu Jiří Jalovecký.

Až 70 procent z potřebných 10 milionů korun by mohla pokrýt dotace z Národního plánu obnovy MŽP a SFŽP, o kterou chce město požádat letos na jaře. Podporu by mohl získat i další projekt, podle něj by měla být střecha kompostárny nově osazena fotovoltaikou.

„Na obě technologie jsou aktuálně vypsané dotační programy. Třeba kompostování nyní podporujeme z Národního programu Životní prostředí. Stejně tak podporujeme instalaci fotovoltaických panelů, v jednotlivých výzvách bude možné žádat už od letošního března,“ poznamenal při prohlídce kompostárny ministr Petr Hladík. Zajímal se také o využitelnost hotového kompostu, plánované navýšení kapacity kompostárny i používané technologie. Při prohlídce sousední čistírny odpadních vod pak došlo na debaty ohledně odkanalizování obcí na Blanensku, zásobování pitnou vodou nebo další využívání obnovitelných zdrojů energie.

FOTOGALERIE
Návštěva ministra životního prostředí Petra Hladíka v Blansku

Blanenská kompostárna. FOTO: Pavla Komárková

Celkem fotografií:  16

Právě další využití obnovitelných zdrojů energie se v kompostárně i v čistírně odpadních vod (ČOV) nyní připravuje. Nové panely na fotovoltaiku tam chce umístit provozovatel ČOV, Vodárenská akciová společnost, a.s., (VAS, a.s.) vlastněná ze sta procent svazky obcí. Zařízení, které ročně vyčistí přes milion kubíků splaškové vody, bude ekologičtější zdroje energie využívat pro svůj provoz.

„Technologickou linku ČOV Blansko bychom v letošním roce chtěli doplnit také o novou kogenerační jednotku využívající bioplyn, který vzniká při anaerobní stabilizaci kalu. Projekt je připravený, vydané je také stavební povolení, čekáme na vypsání dotací. Projektuje se také nová fotovoltaická elektrárna, panely by měly být umístěny jak na střechách objektů ČOV a v jejím areálu, tak na střeše sousední kompostárny, která je v majetku města,“ přiblížil při společné prohlídce areálu Petr Fiala, ředitel divize Boskovice Vodárenské akciové společnosti, a.s.

Oba alternativní zdroje energie by podle něj měly být využitelné při provozu ČOV tak, aby z obnovitelných zdrojů zajistily spolu s již existujícími zdroji zhruba polovinu energie potřebné pro provoz čistírny. Náklady na novou kogenerační jednotku a fotovoltaiku se pohybují dohromady okolo 10,5 milionu korun.

Vodárenská akciová společnost už loni dokončila také další investice, které snížily energetickou náročnost ČOV. Hotový je projekt za 120 milionů korun, díky němuž se dokončilo nové litinové potrubí, které přivádí splaškovou vodu na čistírnu umístěnou na kopci nad řekou. Téměř čtyřicetimetrový výškový rozdíl pak využívá také přívodní potrubí s vyčištěnou odpadní vodou, která odtéká zpět dolů. Díky nové vyrovnávací nádrži a malé vodní elektrárně se získá zpět zhruba čtvrtina energie potřebné pro fungování čerpadel. Podstatným přínosem je také samotná existence záložního potrubí vyčištěné vody, které může v případě havárií sloužit jako náhradní potrubí pro výtlak odpadních vod na čistírnu.

Blansko jako vlastník zhruba 110 nemovitostí, letos připravuje také pasport a technicko-ekonomickou analýzu možného osazení fotovoltaiky i na dalších místech, konkrétně na střechy městských budov, například na kotelny, které jsou součástí soustavy centrálního zásobování teplem. Tu město provozuje prostřednictvím své firmy Teplo Blansko s.r.o.

Ministr životního prostředí Petr Hladík v pondělí navštívil Blansko, setkal se ale také se zástupci CHKO Moravský kras a prohlédl si Punkevní jeskyně i propast Macochu. V rámci environmentální výchovy pak debatoval se studenty Střední pedagogické školy Boskovice například o zálohování PET lahví, elektromobilitě nebo úložištích pro jaderný odpad.

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení