Počet přijatých dětí do školek

vložil Magda Kalužová » 18. 6. 2015, 19:34

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda bude zveřejněno kolik se hlásilo dětí do školky a kolik nebylo přijato. Děkuji.


Petra Skotáková, 22. 6. 2015, 09:35

Dobrý den, přesný údaj o počtu nepřijatých dětí do MŠ bude znám až v září. Vzhledem ke skutečnosti, že někteří zákonní zástupci podali žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy na více mateřských škol v Blansku, je logické, že děti nebudou moci fyzicky nastoupit do všech školek, na něž budou přijaty, a proto bude v průběhu měsíců července a srpna docházet k posunu pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů. Celkem bylo na mateřské školy v Blansku podáno 556 žádostí o přijetí (v loňském roce 638). Toto číslo je však značně zkreslené, neboť fyzický počet uchazečů je ve skutečnosti o mnoho nižší – přibližně poloviční. Konečné výsledky „zápisu“ budou zveřejněny v září. Na základě statistických údajů z předešlých let předpokládáme, že úspěšnost přijetí do MŠ bude atakovat hranici 80%, přičemž úspěšnost přijetí v pro nás cílové skupině dětí, tj. dětí, které dosáhnou od 01.09.2015 do 31.08.2016 věku 4 – 6 let, bude blízká hranici 100%. S pozdravem, Mgr. et Mgr. Petra Skotáková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h