Udělování výjimek z vyhlášky č. 4/2013 Města Blanska pro Obůrku

vložil Pavel Wetter » 9. 6. 2015, 17:22

Dobrý den, prosím tímto o informaci, na kterou zodpovědnou osobu na Městě Blansku se obracet ve věci udělování výjimek z vyhlášky č. 4/2013 Města Blanska pro výletiště Obůrka – 5.6.2015 znovu na dotčeném místě začala sezóna venkovních zábav a opětovně je míra hluku z těchto akcí nepřiměřená, obzvláště když se k tomu přidá tropické počasí nejen přes den ale i v noci a nejen obyvatelé Češkovic musí spát při zabedněných oknech (slovo spánek je v tomto případě značně nadnesené, neboť i přes zavřené okna a stažené předokenní rolety má člověk díky intenzitě hluku pocit, že leží div ne na tanečním parketu výletiště..). Když si k tomu přidáte, že oproti loňsku je povolená doba ne do 02:00, ale až do tří, že Blanenská policie s tím nic nezmůže (protože je akce povolena, můžou maximálně požádat o ztišení), že pan Fiala není jediný, kdo si o vyjímky na výletišti žádá (což ve finále dle zkušeností z praxe předchozích let obnáší venkovní akci bez pár vyjímek v sezoně červen – září opravdu každý víkend – která městská část má takovouhle frekvenci?), a krom Občanské aktivity Obůrka se na názor Rada města při udělování vyjímek nikoho neptá (co na tom, že Lesní město v Češkovicích je doslova jen pár metrů od výletiště), znovu se dostáváme k tomu, co se řeší už několik let nazad a pořád neúspěšně – kdy Město Blansko konečně najde kompromis jak pro provozovatele akcí na výletišti tak pro občany města Blanska bydlící v přilehlých zónách výletiště....


Petra Skotáková, 23. 6. 2015, 11:24

Dobrý den, agendu veřejných produkcí má na starost odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Garantem odboru je pan 1. místostarosta Ing. Bc. Jiří Crha. Výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko uděluje Rada města Blansko na základě zvážení žádosti žadatelů. O výjimky na předmětném výletišti na Obůrce si žádá samozřejmě nájemce areálu, který má areál pronajatý právě za účelem jeho využívání k pořádání veřejných produkcí a společenských akcí, ojediněle pak také spolupracující subjekty – např. SDH Obůrka, nebo MS Punkva. V loňském roce bylo za celé období červen – září na výletišti povoleno po 22:00 hodině pouze 7 akcí. Je úhlem pohledu, zda již tento fakt není sám o sobě kompromisním řešením a zda je to akcí hodně nebo málo, zvláště vezmeme-li v úvahu, že předmětný prostor je v podstatě jediným obdobným svého druhu na území města určeným primárně pro účely venkovních hudebních produkcí a že v případě období měsíců červen – září, tedy 4 měsíců, se na výletišti konalo 7 akcí o 7 víkendech ze 17 možných (resp. ze 17 pátku a 17 sobot). Srovnatelná frekvence veřejných produkcí probíhá tradičně např. v Horní Lhotě. Každý pořadatel akce zodpovídá za to vytvořit podmínky k zajištění veřejného pořádku, zejména pak dodržení limitu hluku pro noční dobu. Pracovníci odborů Městského úřadu Blansko ani strážníci Městské policie nejsou kompetentní k tomu měřit míru hluku a porovnávat ji s povolenými limity hluku. K tomuto je oprávněna pouze Krajská hygienická stanice. Má-li občan podezření na nedodržování stanovených limitů, může si na své náklady zajistit kontrolní měření KHS k prokázání porušování předpisů pořadatelem. S pozdravem Mgr. et Mgr. Petra Skotáková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h