Vrakoviště na ul. Mlýnské

vložil Erik Wagner » 24. 6. 2016, 12:18

U ubytovny u Beránka na ul . Mlýnské vzniká zřejmě vrakoviště. Asi 2 měsíce tam stojí 2 vraky dotažené na laně a nic se s nimi neděje. Zda si je tam někdo zaparkoval či je v daleké budoucnosti bude někdo opravovat nikdo neví. Jaký způsob je možný k jejich odstranění?


Martin Lepka, 30. 6. 2016, 13:21

Dobrý den, právní úprava odstranění vraku z komunikace je upravena v § 19 a § 19c zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Od 1. ledna letošního roku je účinná novela tohoto zákona, která definuje vrak jako "silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla". Výklad tohoto ustanovení je takový, že vrakem je vozidlo, které má určité objektivní kvalifikované závady v technickém stavu, přičemž úmysl vlastníka s vozidlem určitým způsobem nakládat zde nehraje roli. Technické závady, které z vozidla činí vrak, musí být zjevné, seznatelné pouhou prohlídkou vozidla na místě, musí se týkat podstatných částí mechanismu nebo konstrukce vozidla (zejména motoru a karoserie). Samotný úkon odstranění vraku pak probíhá tak, že silniční správní úřad uloží provozovateli vraku na návrh vlastníka pozemní komunikace povinnost vrak odstranit a odstavit mimo pozemní komunikaci. Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla pravomocně uložena tato povinnost, zajistí vlastník komunikace předání vraku na náklady provozovatele vozidla provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků. Vámi uváděný konkrétní případ odstavených vozidel na ulici Mlýnská Městská policie Blansko, která v této oblasti zastupuje vlastníka komunikací Město Blansko, prověřila a neshledala u vozidel takový stav, který by odůvodňoval shora uvedený postup, tedy že vozidla nejsou vraky ve smyslu zákona o pozemních komunikacích. v zastoupení Mgr. Stanislav Sotolář zástupce ředitele MP Blansko


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h