Ohňostroje, petardy v Blansku

vložil David Pokorný » 27. 6. 2016, 10:57

Dobrý den, máme tu léto, ale jako bychom slavili Silvestra a Nový rok. Snad každá tzv, akce ve městě, restaurace atd. se snaží "přilákat" nebo spíše oznámit my jsme tady a v provozu formou ohňostroje, petardami a čím hlasitěji tím snad lépe. Nevadí tyto akce do 22, nebo 23 hodiny ale je půlnoc, k jedné ráno a městem duní výbuchy pyrotechniky. Jak je možné tyto jevy zklidnit? Určitě je slyší MP, ale asi je správně neřeší (blokóvou pokutou na místě). Co s tím?


Jiří Kučera, 29. 6. 2016, 16:40

Dobrý den, podle nově přijatého zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnice, podléhá v současnosti ohlášení obecnímu úřadu a Hasičskému záchrannému sboru pouze odpalování ohňostrojů nad 10 kg čistého obsahu výbušnin. Odpalování pyroefektů o váze menší než 10 kg výbušniny, není podle zákona považováno za ohňostroj a není třeba jej výše uvedeným orgánům hlásit. Město tak nemá ze zákona dány dostatečné schvalovací kompetence, které by umožnily množství odpalů ve večerních hodinách více regulovat. Pokud k odpálení takových pyroefektů dojde po 22. hodině večerní, jedná se samozřejmě o rušení nočního klidu ve smyslu zákona o přestupcích. V tom případě je vždy potřeba se co nejdříve obrátit na městskou policii, linku 156. Město také již několikrát v tomto smyslu apelovalo na pořadatele akcí, aby se odpalování pyrotechniky zdrželi po 22. hodině. Pokud jde např. o případné přijetí obecně závazné vyhlášky, která by odpalování ohňostrojů na území města dále regulovala, je potřeba uvést, že taková regulace by nesměla jít nad rámec práv a povinností stanovených výše uvedeným zákonem a podle nálezu Ústavního soudu by navíc nemohla být ani plošná, tedy vztahovat se na celé území města.


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h