Hudební produkce na Gizele

vložil Iva » 2. 7. 2016, 17:58

Dobrý den, dnes od brzkého odpoledne jsme nuceni my, co bohužel bydlíme v blízkém okolí přehrady poslouchat hudební produkci z Gizely. Tentokrát nás celé odpoledne a věřím, že to bude trvat dlouho do noci / na fb uvádí do dvou do rána/ oblažuje styl tuc tuc, tedy techno, což se skládá asi ze tří monotóních tónů, vysoké hlasitosti,což slyšíme i přes ve vedru zabedněná okna.Opravdu je toto nutné, nemůže to město konečně nějak řešit? Bezohlednost a drzost těch amatérů je neskutečná. https://www.facebook.com/pages/Gizela/345406342205171?fref=ts


Petra Skotáková, 11. 7. 2016, 08:45

Dobrý den, konání hudební akce na Gizele bylo řádně ohlášeno na MěÚ, tudíž konání této akce do 22:00 hodin nebylo možné nijak regulovat. Rada města navíc akci udělila výjimku, aby tato mohla trvat až do nočních 02:00 hodin, a to z důvodu, že se jednalo o zcela ojedinělou akci na tomto místě (v letošním roce jediná akce s prodlouženou dobou trvání nad rámec 22. hodiny večerní). Občerstvení Gizela je umístěno v relativně odlehlé části města, nicméně jsme si vědomi toho, že v případě nešťastné konstelace tlakových a větrných podmínek mohou být zvuky z akce neseny i do nejbližších domů na sídlišti Sever. Toto se bohužel stává zcela běžně i v případě akcí konaných v městských částech, kdy je zvuk nesen i několik kilometrů. Věříme, že stejně jako město se snaží o kompromis četnosti konání akcí mezi zájemci o tyto kulturní (hudební) akce a jejich odpůrci, že i občané města jsou ochotni čas od času tolerovat mimořádný hluk plynoucí z mimořádné akce. Současně Vás ubezpečujeme, že město reguluje četnost konání akcí po 22. hodině, a to právě s ohledem na snahu zajistit občanům komfortní bydlení, a současně zcela nebránit možnostem kulturního vyžití i ve večerních hodinách. S pozdravem Mgr. et Mgr. Petra Skotáková vedoucí odboru ŠKOL


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h